- 28-11-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΚΑΚΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 29-11-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑΣΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 29-11-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΟΡΕΙΝΗΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 29-11-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΒΥΖΑΚΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 29-11-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΠΕΔΕΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 29-11-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
- 29-11-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 29-11-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ-ΣΑΡΑΝΤΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 29-11-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 29-11-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΝΗΣΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 29-11-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΙΜΑΚΛΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-4-945
- 29-11-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΜΑΜΜΑΡΗ-ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 30.11.2023 - ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ- ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ -1I5S80DS80
- 30-11-2023 - ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ
- 30-11-2023 - ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ
- 30-11-2023 - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ
- 4.12.2023, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ, 0-17954
- 4.12.2023, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΕΡΑ, ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 0-18949
- 4.12.2023, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, 25-3263
- 4.12.2023, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 4-5263
- 05-12-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ-ΛΑΤΣΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 05-12-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ-ΛΑΤΣΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 05-12-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΕΓΚΩΜΗ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - 1-463
- 05-12-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ - ΚΤΗΡΙΟ - 2-1329
- 06-12-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ-ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
- 06-12-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΕΙΝΗΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 06-12-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΟΡΕΙΝΗΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 06-12-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΟΡΕΙΝΗΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 07-12-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 07-12-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 07-12-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 07-12-2023, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΜΟΣΦΙΛΙ,ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑΦΙ,0-906
- 11.12.2023 - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ -ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ -ΛΕΥΚΩΣΙΑ -ANW4VCB2OW
- 11-12-2023--ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΛΑΤΣΙΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 6-1029
- 12-12-2023 -ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟ-ΧΩΡΑΦΙ -0-18109
- 12.12.2023, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΤΣΕΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 0-1470
- 12-12-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΥΜΠΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 12-12-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 12-12-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 12-12-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 13-12-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΥΡΥΧΟΥ-ΧΩΡΑΦ 0-9390
- 14-12-2023,ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ,ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ,ΑΠΟΘΗΚΗ, 0-18321
- 14.12.23 -ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΗΓΕΝΕΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ -0-5398
- 15-12-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΙΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ 3-548
- 15-12-2023 -ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 4-3925
- 15-12-2023,ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΙΟΥ, ΧΩΡΑΦΙ, 10-157
- 15-12-2023, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 8-2624
- 15-12-2023 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΑΝΩ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΧΩΡΑΦΙ - 4-97
- 15-12-2023,ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ,ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, 7-3269
- 15-12-2023 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΕΓΚΩΜΗ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 4-4684
- 19-12-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ-3 ΧΩΡΑΦΙΑ & 1 ΚΗΠΟΣ 0-8775, 0-12084,0-9600, 0-9604
- 19-12-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ-3 ΑΜΠΕΛΙΑ 0-10744, 0-10745, 0-10986
- 19-12-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2-2594
- 19-12-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ-2 ΣΤΟΥΝΤΙΟ & 2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 7-2214
- 19-12-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΟΡΑΚΟΥ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΧΩΡΑΦΙ 0-9233, 0-9235
- 19-12-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-6774
- 20-12-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2-3176
- 20.12.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ- ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 20-12-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ - 0-15110, 0-15111
- 21.12.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΞΥΛΙΑΤΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 21.12.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΑΙΜΑΚΛΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 21.12.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΤΣΕΡΙΟΥ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΔΩΡΟΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
- 22-12-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΡΓΑΤΕΣ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
- 22.12.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 28-12-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 28.12.2023, Λευκωσία, Δήμος Λατσιών, Χωράφι, 3-941
- 28.12.2023, Λευκωσία, Περιστερώνα, Χωράφια, 0-3795, 0-3773, 0-3801...
- 28.12.2023, Λευκωσία, Δήμος Αγλαντζιάς, Κατοικία, 2-5378
- 28.12.2023, Λευκωσία, Περιστερώνα, Παλιομέτοχο, 0-3729, 0-3757, 0-5406, 0-5422...
- 28.12.2023, Λευκωσία, Λύμπια, Χωράφι, 0-12490
- 28.12.2023, Λευκωσία, Δήμος Στροβόλου, Κατοικία & Οικόπεδο, 13-1921, 13-4082
- 29.12.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΛΑΜΠΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ ΜΕ 5 ΕΛΙΕΣ
- 02-01-2024, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΔΕΝΕΙΑ, ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 0-2301
- 02-01-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 2-106
- 02-01-2024, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 0-21542
- 02-01-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΕΓΚΩΜΗ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 1-218
- 03-01-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ -2-1062
- 04-01-2024 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΕΡΓΑΤΕΣ - ΚΤΗΡΙΟ - 3-454
- 04-01-2024, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΛΑΤΣΙΑ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,0-8235
- 04-01-2024,ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ,ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΛΥΜΠΙΑ,ΚΑΤΟΙΚΙΑ,0-12534
- 04-01-2024, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ,ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΔΗΜΟΣ ΤΣΕΡΙΟΥ, ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ,0-2792
- 04-01-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΥΡΥΧΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-9971
- 04-01-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ - ΚΤΗΡΙΟ - 13-4479
- 04-01-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-2877
- 04-01-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΑΛΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-6-764
- 05-01-2024, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΣΑΜΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΑΙΜΑΚΛΙ,ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,0-10865
- 05-01-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΑΜΠΙΑ - ΚΤΗΡΙΟ - 0-9998
- 05-01-2024, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ,ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΛΑΤΣΙΑ,ΚΑΤΟΙΚΙΑ,5-1207
- 05-01-2024- ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΤΣΑΚΚΙΣΤΡΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ-0-1211, 0-1842
- 05-01-2024 -ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-30982
- 05-01-2024, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 11-24
- 05-01-2024 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΑΝΩ ΔΕΥΤΕΡΑ -ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 1-627
- 08-01-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΙΟΥ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 10-2076
- 08-01-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ 0-5634
- 08-01-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΑΛΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-3358
- 08-01-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 9-1102
- 08-01-2024, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ,ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,4-1331
- 08-01-2024, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ,ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,0-6140
- 09-01-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ 0-5872
- 09-01-2024, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ,ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΚΟΡΑΚΟΥ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-7929
- 10-01-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΛΗΡΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ 0-19103
- 10-01-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΤΕΜΒΡΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ 0-5363
- 10-01-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΛΗΡΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ 0-20597
- 11-01-24 ΛΕΥΚΩΣΙΑ- Δ. ΛΑΤΣΙΩΝ- ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΧΩΡΑΦΙ
- 12-01-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΕΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 12-01-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΟΡΕΙΝΗΣ-ΧΩΡΑΦΙ-ΑΜΠΕΛΙΑ
- 12-01-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ-ΚΗΠΟΣ
- 12-01-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ-ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ
- 12-01-2024 -ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΛΑΤΣΙΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-4251
- 12-01-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 3-464
- 12-01-2024 -ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΓΕΡΙΟΥ - ΧΩΡΑΦΙ - 6-309
- 12-01-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 7-2861
- 12-01-2024, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ,ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ,ΚΑΤΟΙΚΙΑ,0-6105
- 12-01-2024, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ,ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ & ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ & ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 0-7349, 4-25
- 15-01-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 13-2737
- 17-01-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 17-01-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 17-01-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ-ΧΩΡΑΦΙ 0-28339
- 17-01-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ-11 ΧΩΡΑΦΙΑ 0-27825,0-23494,0-18997,0-18995,0-28749,0-28862,0-18873,0-26305,0-30669,0-18870,0-22334
- 25-01-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 3-1958
- 25-01-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΤΣΕΡΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΗ
- 25-01-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
- 09-02-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 10-2340
- 20-02-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 20-02-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΑΛΑΤΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 20-02-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 20-02-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 20-02-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 22-02-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- 22-02-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ-ΚΤΙΡΙΟ
- 22-02-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΒΥΖΑΚΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 22-02-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΡΓΑΤΕΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 22-02-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ-ΧΩΡΑΦΙ
- 22-02-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΚΑΚΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 18.03.2024 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 29-03-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΤΖΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ


Αρχείο Πλειστηριασμών ΛευκωσίαςBack To Top