logo


Hide details for [<font class="simpletitle">]2021[</font>]2021
• 05/08/2021 Έναρξη έκδοσης νέας εκδοχής εγγράφων διαμονής για πολίτες της ΕΕ και μέλη των οικογενειών τους
 
• 12/07/2021 Διακοπή παραλαβής αιτήσεων MEU2 και MEU3 το διάστημα 5.7.2021-2.8.2021
 
• 16/04/2021 Ανακοίνωση για παράταση των διευκολύνσεων που παρέχονταν σε υπηκόους τρίτων χωρών για είσοδο στη Δημοκρατία λόγω των περιορισμών στις πτήσεις ως αποτέλεσμα των μέτρων για καταπολέμηση του COVID-19
 
• 24/03/2021 Κριτήρια που αφορούν στην ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε αιτητές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και επενδύουν στην Κύπρο - 3η Αναθεώρηση Κριτηρίων 24 Μαρτίου 2021
 
• 22/03/2021 Ανακοίνωση για τερματισμό των διευκολύνσεων που παρέχονταν σε υπηκόους τρίτων χωρών για είσοδο στη Δημοκρατία λόγω των περιορισμών στις πτήσεις ως αποτέλεσμα των μέτρων για καταπολέμηση του COVID-19
 
• 16/03/2021 Εξυπηρέτηση κοινού μέχρι τις 15.3.2021 και τηλέφωνα επικοινωνίας
 
• 04/03/2021 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΦΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟÏΟΥ
 
• 16/02/2021 Ανακοίνωση σχετικά με τα πρόσωπα που βρίσκονται στην Κύπρο με άδειες εισόδου και άδειες διαμονής, η ισχύς των οποίων έληξε από την 01/11/2020 και μετά
 
• 16/02/2021 Έναρξη εξυπηρέτησης κοινού στις νέες εγκαταστάσεις του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
 
• 15/02/2021 Μεταστέγαση Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
 
• 15/02/2021 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
 
• 05/02/2021 Μεταστέγαση Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
 
• 29/01/2021 Εξυπηρέτηση κοινού βάσει Διατάγματος του Υπουργείου Υγείας
 
• 12/01/2021 Εξυπηρέτηση κοινού βάσει Διατάγματος του Υπουργείου Υγείας (Αρ.2) του 2021
 
• 04/01/2021 Εξυπηρέτηση κοινού βάσει Διατάγματος Αρ. 60 του Υπουργείου Υγείας
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2020[</font>]2020
• 20/11/2020 Ανακοίνωση σχετικά με την έκδοση MEU1 και MEU3 σε Βρετανούς πολίτης και μέλη των οικογενειών τους
 
• 12/10/2020 Ενημέρωση σχετικά με την άφιξη υπηκόων από χώρες που δεν εμπίπτουν στις Κατηγορίες Α και Β
 
• 14/09/2020 Έναρξη έκδοσης νέας εκδοχής αδειών διαμονής ενιαίου τύπου
 
• 14/08/2020 Έναρξη έκδοσης νέας εκδοχής δελτίων ταυτότητας
 
• 31/07/2020 Ανακοίνωση για Υπηκόους Τρίτων Χωρών που επιθυμούν να εισέλθουν στη Δημοκρατία με σκοπό την απασχόληση
 
• 28/07/2020 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΦΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟÏΟΥ
 
• 28/07/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ
 
• 09/07/2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την χαλάρωση των μέτρων που αφορούν την διακίνηση από και προς τις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, από τις 21 Ιουνίου 2020
 
• 09/06/2020 ΕΜΝ Κύπρου - Εθνικό Συνέδριο για το 2020 - Εγγραφές
 
• 18/05/2020 Ανακοίνωση για υπηκόους τρίτων χωρών που κατέχουν άδειες προσωρινής διαμονής και έχουν παραμείνει στο εξωτερικό πέραν των 3 μηνών και για υπηκόους τρίτων χωρών κατόχους θεωρήσεων (visas) που έχουν παραμείνει στην Κύπρο λόγω των μέτρων για την πανδημία του κορωνοϊού
 
• 04/05/2020 Λειτουργία του Τμήματος Αρχείου και Πληθυσμού
 
• 13/04/2020 Ενημέρωση Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για την ισχύ των αδειών διαμονής με σκοπό την εποχιακή εργασία
 
• 23/03/2020 Ανακοίνωση Τύπου COVID19 - 19 Μαρτίου 2020
 
• 13/03/2020 Ανακοίνωση Τύπου COVID-19
 
• 05/03/2020 Σημαντική ανακοίνωση σχετικά με την άφιξη στην Κύπρο κινέζων υπηκόων που είναι κάτοχοι άδειας μετανάστευσης λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν στην Κίνα για περιορισμό της επιδημίας του Κορωνοïού
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
• 18/12/2019 Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας
 
• 26/08/2019 ΑΠΟ ΤΙΣ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1191 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΞΑΙΡΕΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ (APOSTILLE)
 
• 22/08/2019 Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τον Περί της πρόληψης και της καταπολέμησης της εμπορίας και της εκμετάλλευσης προσώπων και της προστασίας των θυμάτων Νόμο του 2014»
 
• 14/06/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
• 29/05/2019 Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών δικαιούχων ΓεΣΥ
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
• 09/11/2018 Υποβολή ένστασης κατά της σειράς κατάταξης στους πίνακες που έχουν καταρτιστεί από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για πλήρωση των θέσεων Λειτουργών Μετανάστευσης ορισμένου χρόνου (Κλίμακα Α8) και Λειτουργών Υποστήριξης Μετανάστευσης (Κλίμακα Α2)
 
• 21/09/2018 Τροποποίηση εντύπων Σύμβασης Απασχόλησης Οικιακών Εργαζομένων και Συμφωνίας Αποδέσμευσης (Release Agreement)
 
• 10/09/2018 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 
• 24/08/2018 Τροποποίηση Διαδικασίας Σφραγίσματος Συμβολαίου Απασχόλησης στον τομέα της Γεωργοκτηνοτροφίας με Υπογραφή Συμβολαίου από Αλλοδαπό πριν την άφιξη του στην Κύπρο
 
• 12/02/2018 BREXIT - Ειδοποιήσεις (Notices) Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Δημιουργία σχετικής ιστοσελίδας για ενημέρωση
 
• 29/01/2018 Ερωτήσεις και Απαντήσεις — τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ27 και του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit, όπως αναφέρονται στην κοινή έκθεση των διαπραγματευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
• 11/12/2017 Δημόσια Διαβούλευση Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στη Δημοκρατία με σκοπό την ερευνά, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα Νομός»
 
• 06/09/2017 Παροχή Υπηρεσιών για τη διερμηνεία Τουρκικής Γλώσσας στις Επαρχιακές Διοικήσεις και στα γραφεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Αρ. Διαγωνισμού: TAΠΜ 1/2017/ΑΔ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 
• 25/08/2017 Σημαντική ανακοίνωση για το θέμα της πιστοποίησης δημοσίων εγγράφων εξωτερικού
 
• 25/04/2017 Δημοσιοποίηση Πρακτικών και Έκθεσης Αξιολόγησης για το Διαγωνισμό ΤΑΠΜ 4/2016/Α.Δ. για την αγορά εισιτηρίων για αναγκαστικές επιστροφές/εθελούσιες επιστροφές αλλοδαπών που εισέρχονται ή/και διαμένουν παράνομα στην Κύπρο και την αγορά εισιτηρίων για άλλα έξοδα επαναπατρισμού
 
• 02/01/2017 Δημοσιοποίηση Πρακτικών και Έκθεσης Αξιολόγησης για το Διαγωνισμό ΤΑΠΜ 2/2016/ΑΔ για παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης του Τομέα Μετανάστευσης του ΤΑΠΜ.
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
• 31/10/2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2015: Οδηγίες Υποβολής Αίτησης για έκδοση Άδειας Μετανάστευσης
 
• 07/10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Διαγωνισμός με σκοπό τη Σύναψη Σύμβασης για την αγορά εισιτηρίων για αναγκαστικές επιστροφές/εθελούσιες επιστροφές αλλοδαπών που εισέρχονται ή/και διαμένουν παράνομα στην Κύπρο και την αγορά εισιτηρίων για άλλα έξοδα επαναπατρισμού (Αρ. Διαγ. ΤΑΠΜ 4/2016/ΑΔ)
 
• 04/10/2016 Προσωρινή διακοπή εργασιών εξυπηρέτησης κοινού στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, για την Τρίτη 4.10.2016 και την Τετάρτη 5.10.2016
 
• 16/09/2016 Δημοσιοποίηση Πρακτικών και Έκθεσης Αξιολόγησης για το Διαγωνισμό ΤΑΠΜ 1/2016/ΑΔ για παροχή επιστημονικής υποστήριξης του Τομέα Μετανάστευσης
 
• 03/06/2016 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΑΠΜ (Αρ. Διαγ. ΤΑΠΜ 1/2016/ΑΔ)
 
• 25/04/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΑΠΜ (Αρ. Διαγ. ΤΑΠΜ 2/2016/ΑΔ)
 
• 25/04/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΑΠΜ (Αρ. Διαγ. ΤΑΠΜ 1/2016/ΑΔ)
 
• 17/02/2016 Νέα κριτήρια που αφορούν στην ταχεία διαδικασίας χορήγηση Άδειας Μετανάστευσης σε αιτητές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και επενδύουν στην Κύπρο.
 
• 10/02/2016 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΤΑΠΜ 2/2015/ΑΔ)
 
• 05/02/2016 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
• 02/02/2016 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΑΜΙΣΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
 
• 02/02/2016 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ: ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015
• 21/12/2015 Δημοσίευση αποτελέσματος αξιολόγησης του Αρμοδίου Οργάνου για το Διαγωνισμό ΤΑΠΜ 3/2015/ΑΔ για την Εκμετάλλευση της Καφετερίας ΤΑΠΜ
 
• 19/11/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ της ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑΠΜ 3/2015/ΑΔ)
 
• 09/10/2015 Διαγωνισμός με σκοπό τη Σύναψη Σύμβασης για την αγορά εισιτηρίων για απελάσεις/επιστροφές/εθελούσιες επιστροφές αλλοδαπών που εισέρχονται ή/και διαμένουν παράνομα στην Κύπρο και την αγορά εισιτηρίων για άλλα έξοδα επαναπατρισμού - ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 
• 28/07/2015 Μισθός Οικιακών Εργαζομένων
 
• 18/06/2015 Διάρκεια ισχύος εγγυητικών επιστολών
 
• 30/03/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
 
• 19/03/2015 Εξουσιοδότηση παραλαβής αιτήσεων, επιστόλων, αδειών και άλλων επίσημων εγγράφων του ΤΑΠΜ
 
• 17/03/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Διαγωνισμός με σκοπό τη Σύναψη Σύμβασης για την αγορά εισιτηρίων για απελάσεις/επιστροφές/εθελούσιες επιστροφές αλλοδαπών που εισέρχονται ή/και διαμένουν παράνομα στην Κύπρο και την αγορά εισιτηρίων για άλλα έξοδα επαναπατρισμού - Αρ. Διαγωνισμού: TAΠΜ 1/2015/ΑΔ/Σ
 
• 19/02/2015 Έναρξη έκδοσης δελτίων ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία
 
• 21/01/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2014[</font>]2014
• 28/11/2014 Ανακοίνωση για τις νέες διαδικασίες για τις κατηγορίες των υπηκόων τρίτων χωρών που αιτούνται την απόκτηση, ανανέωση ή επανάκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντα, που βρίσκονται ή θα εισέλθουν στη Δημοκρατία για σκοπούς οικογενειακής επανένωσης [βάσει των άρθρων 18ΚΙ-18ΛΗ του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου (Κεφ. 105)], και που είναι κάτοχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας.
 
• 26/09/2014 Ανακοίνωση για τις νέες διαδικασίες για τις κατηγορίες των υπηκόων τρίτων χωρών που βρίσκονται ή θα εισέλθουν στη Δημοκρατία για σκοπούς προσωρινής απασχόλησης και που βρίσκονται ή θα εισέλθουν στη Δημοκρατία για σκοπούς επίσκεψης.
 
• 22/08/2014 Ανακοίνωση για τις νέες διαδικασίες για την κατηγορία των υπηκόων τρίτων χωρών που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν σε εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων
 
• 11/08/2014 Υπηρεσία SMS
 
• 25/04/2014 Μισθός Οικιακών Εργαζομένων
 
• 11/04/2014 ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2013
 
• 08/01/2014 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚ ΜΗΤΡΟΓΟΝΙΑΣ ΑΤΟΜΑ
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2013[</font>]2013
• 24/07/2013 Έναρξη ισχύος Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 610/2013 – Τροποποιήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών
 
• 18/07/2013 Έναρξη ισχύος Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 610/2013 – Τροποποιήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών
 
• 27/05/2013 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΤΑΠΜ
 
• 08/05/2013 Aναθεωρημένη διαδικασία ταχείας εξέτασης παραχώρησης άδειας μετανάστευσης με βάση τον Καν. 6(2).
 
• 11/04/2013 Παραχώρηση της Κυπριακής υπηκοότητας με Εγγραφή (Τύπος Μ125)
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2012[</font>]2012
• 25/06/2012 Εφαρμογή του Κανονισμού 444/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ/ Έκδοση πολιτικής ταυτότητας σε πρόσωπα κάτω των 12 ετών
 
• 25/04/2012 Αναπροσαρμογή του μισθού των Διευθυντών και Μεσοδιευθυντικών στελεχών που απασχολούνται σε Εταιρείες/Επιχειρήσεις Ξένων συμφερόντων