logo


H αποκήρυξη της κυπριακής υπηκοότητας διέπεται από τον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης
Αίτηση για αποκήρυξη  της κυπριακής υπηκοότητας, μπορεί να υποβληθεί από ενήλικα άτομα, πλήρους ικανότητας τα οποία είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και κατέχουν την υπηκοότητα οποιασδήποτε ξένης χώρας

Υποβολή αιτήσεων

  • Τα σημεία υποβολής αιτήσεων μπορούν να εντοπισθούν εδώ.
  • Η αίτηση M130 θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία καταγράφονται στην κατάσταση συνοδευτικών εγγράφων και τα οποία θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα και δεόντως πιστοποιημένα/ επικυρωμένα.
  • Επισημαίνεται ότι η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη ενώπιον Πρωτοκολλητή ή Προξενικού λειτουργού ή άλλου εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό προσώπου.
  • Η αίτηση Μ130 υποβάλλεται εις διπλούν και  θα πρέπει να έχει υπογραφεί από τον αιτητή ενώπιον πρωτοκολλητή αν αυτός βρίσκεται στην Κύπρο ή προξενικού λειτουργού αν βρίσκεται στο εξωτερικό.
  • Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλονται τα απαραίτητα σε κάθε περίπτωση τέλη όπως καταγράφονται πιο κάτω.
Τέλη και χαρτόσημα
  • Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται τέλος ύψους €30.
  • Επί της μιας εκ των αιτήσεων επικολλάται χαρτόσημο αξίας €8,54. 
Εξέταση αίτησης και επόμενες ενέργειες
  • Για αποφυγή αχρείαστων καθυστερήσεων στην εξέταση της αίτησης, θα πρέπει οι αιτήσεις να είναι πλήρως και ορθά συμπληρωμένες, να φέρουν τα απαραίτητα χαρτόσημα και να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα.
  • Σε περίπτωση απόρριψης θα λάβετε επιστολή με τους λόγους απόρριψης.
  • Μετά την έγκριση της αίτησης για αποκήρυξη  της κυπριακής υπηκοότητας, ο αιτητής θα πρέπει να επιστρέψει στο Τμήμα τα επίσημα έγγραφα της Κυπριακής Δημοκρατίας,  όπως διαβατήριο, ταυτότητα και εκλογικό βιβλιάριο για ακύρωση. Στην συνέχεια του επιστρέφεται το ένα εκ των δύο εντύπων Μ130 όπου φαίνεται ότι έχει εγκριθεί η αποκήρυξη της υπηκοότητας.