İnşa ve İskan Kurulu


Hoş Geldın Mesajı
  Örgütlenmiş olan devlet, daha önce görülmemiş ve acil durumlarda bile, her an yurttaşlarının eşitliğini ve haklarını güvence altına almak üzere, devlet becerilerini etkin kılarak, kendi yurttaşlar için önemli olan eylemleri planlamak ve hazırlamak üzere oluşturulmuş olan demokratik toplumun en yüce organıdır.

  Devletin rolü, demokrasinin hizmetkârı olarak, sosyal yaşamın dramatik olarak değiştiği önceden görülmemiş olaylarda, planlarda köklü değişiklik yapılması zorunlu hale gelirse, önemli maliyet pahasına, mümkün olan en süratli karşılığı vermek üzere, modern toplumlar için planlar hazırlamaktır. Bir depremin ne zaman darbe vuracağını, bir gök taşının yeryüzüne çarpıp çarpmayacağını ve bunun ne zaman olabileceğini kimse bilmemektedir. Bu olasılıklar için bile, planlar yapan devletler vardır.

  1974 felaketi ile, herhangi bir plan olmadan –askeri olanlar hariç- karşı karşıya kaldık. Kıbrıs’taki nüfusun yarısı, zorla yerlerinden edildi, sosyal yaşam dağıldı, ekonomi sarsıldı.
  Birdenbire, konut ve okul binaları için olan ihtiyaç arttı ve yeni iş olanakları yaratılması gerekti. Bunlar, kötülüklerin belki de en az olanıydı.

  Yurttaşlar vicdanlı bir tepki gösterdiler ve hem ülke içinde, hem de birçok vakada ülke dışında çok çalışarak bu ağır yükü üstlendiler.

  Bununla beraber, baskı ve herhangi bir planın olmaması, kentlerimiz üzerinde yara izleri bıraktı. Hem özgür bölgede, hem de işgal altındaki bölgede olan kentlerimiz, gelişmelerinin niteliğinde ciddi yaralar taşımaktadır. Çünkü bazen planlanmamış olan, bazen da zaman ve acıların baskısı altında, yasadışı işgal güçlerinin baskısı altında, yasalara ters düşen kararlar almaya zorlandılar.

  Devletimiz, geleceğe bakma ve eylemlerini, asla geride kalmama hedefine göre planlama kararını almış bulunmaktadır.

  Ulusal sorunun çözümlenmesi doğrultusunda çalıştığımız için, çözümün elde edildiği günün, günlük sıradan işlerin alt-üst olmasına ve toplumumuzun yeni bir planlamaya gitmesine yol açacağına inanmaktayız. İşgal güçlerinin davranışı bizi hayal kırıklığına uğratsa bile, sürprizlere yer yoktur. Dayanıklılık göstermeye ve hazırlanmaya ihtiyacımız vardır: Cesaretimiz, kendi sorumluluğumuzdur.

  Kıbrıs’ın bütününe yayılan bu planlama, aynı zamanda, hakkımızın ne olduğunu talep etmenin en ileri şeklidir: Unutmadık ve unutmayacağız. Hazırlıklı olmamız sayesinde, uzun zamandan beri acı çekmekte ve kötü muameleye tabi tutulmuş olan yurttaşın onurunu koruyoruz. Halkın servetinin, yarım-yamalak ve dikkatsiz geçici tedbirler yüzünden yağmalanmasının önünü alıyoruz. Aynı zamanda, bize kötü davranıldı ve hayal kırıklığına uğratıldık. Plan yapma ve çalışma görevimiz vardır. Çünkü talepkâr bir topluma mensubuz. Çünkü iyi örgütlenmiş ve düzenli bir DEVLET’i şekillendirmekteyiz.

  Nikos Mesaritis
  Başkan

Yazdır
Yazdır