Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027

Nicosia Integration Programma - Polydynamo
Greek lessons
LIMASSOL INTEGRATION PROGRAMME
Woman
Pournara
xxx

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

  • - 03/07/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για την υλοποίηση του έργου “Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης του ΑΣΑΔΑ»
  • - 28/06/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για τη λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Υπηκόων Τρίτων Χωρών
  • - 28/06/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για την υλοποίηση του έργου «Μέτρα καταστολής της εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας»
  • - 18/06/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για Ενίσχυση της Αντιμετώπισης της Παράτυπης Μετανάστευσης
  • - 18/06/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για Ενίσχυση της Διαχείρισης της Νόμιμης Μετανάστευσης
  • - 04/06/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για Ενίσχυση της Δικαστικής Υπηρεσίας μέσω του ΔΔΔΠ
  • - 03/06/2024 - Call for proposals to fund projects supporting the fight against corruption
  • - 23/05/2024 - Call for proposals published by the European Commission for the assistance, support and integration of third country national victims of trafficking
  • - 17/05/2024 - Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου - Θέσεις Εκτελεστικών Μηχανικών για τις ανάγκες της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών
  • - 17/05/2024 - Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου - Θέσεις Αρχιτέκτονα για τις ανάγκες της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών