Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
29/06/2024

Ηλεκτρονικά η διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων για άδειες οικοδομής από την 1η Ιουλίου 2024Στην έκδοση Διατάγματος για την ηλεκτρονική υποβολή και εξέταση αιτήσεων για την έκδοση αδειών οικοδομής από τη Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024, προχώρησε ο Υπουργός Εσωτερικών, με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο. Ενόψει της εφαρμογής της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ενεργειών που έγιναν με στόχο την απλοποίηση και την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης της ανάπτυξης, το Διάταγμα προνοεί την ηλεκτρονική υποβολή και εξέταση των αιτήσεων για οικοδομικές άδειες, για όλους τους τύπους ανάπτυξης, μέσω του Συστήματος «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ», με ταυτόχρονη ηλεκτρονική πληρωμή των αντίστοιχων δικαιωμάτων.

Σε συνδυασμό με τη μεταφορά της αρμοδιότητας της αδειοδότησης της ανάπτυξης από τις υφιστάμενες Αρχές στους πέντε νεοσύστατους Επαρχιακούς Οργανισμούς Ανάπτυξης, η 1η Ιουλίου 2024 θεωρείται από το Υπουργείο Εσωτερικών ως σταθμός στην αδειοδότηση της ανάπτυξης, καθώς και την ψηφιακή μετάβαση των υπηρεσιών του. Κύριοι στόχοι είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης των μελετητών και των επενδυτών, αλλά κυρίως των πολιτών, ο περιορισμός της γραφειοκρατίας και η μείωση των καθυστερήσεων έκδοσης αδειών.

Επιπλέον των αιτήσεων για έκδοση αδειών οικοδομής, υπενθυμίζεται ότι από τη Δευτέρα, 1η Ιουλίου 2024, αποκλειστικά μέσω του Συστήματος «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ» θα υποβάλλονται και θα εξετάζονται και οι αιτήσεις για πολεοδομικές άδειες.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα