Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
02/07/2024 01:28:12 PM

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών για τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας για την αργία του Δημάρχου Αγίας ΝάπαςΟ Υπουργός Εσωτερικών, βάσει της σχετικής με το πιο πάνω θέμα γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας, αποφάσισε να μην θέσει σε αργία τον Δήμαρχο Αγίας Νάπας κ. Χρίστο Ζαννέττου.

Η εν λόγω απόφαση λήφθηκε έχοντας υπόψη ότι η έναρξη και η ολοκλήρωση της έρευνας των υπό διερεύνηση αδικημάτων ή/και η καταχώριση της ποινικής υπόθεσης εναντίον του υπό αναφορά ατόμου, έλαβαν χώρα πριν την έναρξη ισχύος των προνοιών του άρθρου 113 του περί Δήμων Νόμου του 2022 [Ν. 52 (I)/2022]. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο εν ισχύ μέχρι και την 30η Ιουνίου του 2024 περί Δήμων Νόμος (Ν.111/1985) δεν περιείχε ανάλογες διατάξεις με το άρθρο 113 του περί Δήμων Νόμου του 2022 για αργία αιρετών μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Ζαννέττου δεν θα μπορούσε να τεθεί σε αργία.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα