Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
19/06/2024 01:50:10 PM

Δηλώσεις Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου για την τροποποίηση των στεγαστικών κινήτρων παραγωγής προσιτής κατοικίαςΜεγάλο ενδιαφέρον εκδηλώνεται από κατασκευαστές και επαγγελματίες ανάπτυξης γης για αξιοποίηση των ειδικών στεγαστικών κινήτρων παραγωγής προσιτής κατοικίας για πώληση και ενοικίαση, ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου. Ο κ. Ιωάννου, μιλώντας μετά το πέρας της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, σημείωσε ότι, μετά την εξαγγελία των στεγαστικών μέτρων τον Οκτώβριο 2023, υπάρχει συνεχής επικοινωνία και διάλογος με τους επαγγελματίες του κατασκευαστικού τομέα, με στόνο να βελτιωθούν τα Σχέδια.

Όπως επεσήμανε ο κ. Υπουργός, λήφθηκαν υπόψη οι εισηγήσεις και οι απόψεις των επαγγελματιών του κλάδου ανάπτυξης γης και αποφασίστηκε η τροποποίηση και η διεύρυνση των κριτηρίων, ώστε τα πολεοδομικά κίνητρα και το Σχέδιο “Built to Rent” να γίνουν πιο ελκυστικά για τον ιδιωτικό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για παραγωγή προσιτής στέγης. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα σειρά τροποποιήσεων που αφορούν:
• Στην πρώτη κατηγορία, έχει μειωθεί η προϋπόθεση για το καθαρό εμβαδό από 4.000 σε 2.000 τ.μ..
• Ένταξη επιπλέον Κατηγοριών και Οικιστικών Ζωνών.
• Στη δεύτερη κατηγορία, το κριτήριο έχει από 1.000 τ.μ. έχει μειωθεί στα 800 τ.μ..
• Τροποποίηση του ποσοστού ανάμειξης των τύπων οικιστικών μονάδων ολόκληρης της ανάπτυξης και ευθυγραμμίζεται με τις πρόνοιες του σε ισχύ Σχεδίου Ανάπτυξης
• Τροποποίηση της αναλογίας του Δομήσιμου Εμβαδού του Κινήτρου προς όφελος της υπό ανάπτυξη ιδιοκτησίας από 20% σε 25% και προς όφελος της παραγωγής Προσιτής Στέγης από 25% σε 20%.
• Παραχώρηση δυνατότητας στην Πολεοδομική Αρχή κατά την κρίση της να επιτρέψει την εξαγορά των χώρων στάθμευσης για επισκέπτες υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται τουλάχιστον ένας λειτουργικός χώρος στάθμευσης για κάθε οικιστική μονάδα εντός του υπό ανάπτυξη τεμαχίου.
• Παραχώρηση δυνατότητας στην Πολεοδομική Αρχή κατά την κρίση της να επιτρέψει ελαφρές αποκλίσεις από το αναμενόμενο Δομήσιμο Εμβαδόν που προκύπτει από τη χρήση του Κινήτρου για σκοπούς προσιτής στέγης, για σκοπούς ορθολογικού σχεδιασμού της ανάπτυξης.
• Καθορισμός ως αρμόδιας Πολεοδομικής Αρχής για εξέταση πολεοδομικών αιτήσεων για αναπτύξεις που αξιοποιούν το Κίνητρο ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα