Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
27/06/2024

Μόνο ηλεκτρονικά η υποβολή και η εξέταση πολεοδομικών αιτήσεων από 1η ΙουλίουΕνόψει της έναρξης εφαρμογής της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τη Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών ενημερώνει τους πολίτες και τους μελετητές πως από την 1η Ιουλίου 2024 θα τεθεί σε εφαρμογή το μηχανογραφημένο Σύστημα «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ». Ως εκ τούτου και στο πλαίσιο των ενεργειών για εκσυγχρονισμό και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Υπουργείου, από την 1η Ιουλίου 2024, όλες οι πολεοδομικές αιτήσεις βάσει του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, θα υποβάλλονται και εξετάζονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος, κατόπιν καταβολής των απαιτούμενων δικαιωμάτων.

Επιπρόσθετα, πριν την υποβολή της πολεοδομικής αίτησης, οι μελετητές οφείλουν να προβαίνουν σε ενδελεχή έλεγχο του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Διατάγματος Εκχώρησης Εξουσιών (ΚΔΠ 216/2024, ημερ. 21/6/2024), ώστε να επιλέγεται η ορθή Πολεοδομική Αρχή για τον τύπο και κατηγορία της ανάπτυξης, δηλαδή είτε οι πέντε Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ), είτε ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο υποβολής σε αναρμόδια Πολεοδομική Αρχή και συνεπακόλουθη καθυστέρηση στην παραλαβή και την εξέταση της αίτησης.

Υπενθυμίζεται ότι, από την 1η Ιουλίου 2024, η αρμοδιότητα για την αδειοδότηση της ανάπτυξης μεταφέρεται από τις υφιστάμενες πολεοδομικές και οικοδομικές Αρχές (Δήμους, Επαρχιακές Διοικήσεις και Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως) στους πέντε Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης. Για την ομαλή μετάβαση στο νέο περιβάλλον, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προχωρήσει στην πρόσληψη και την κατάρτιση επιπρόσθετου προσωπικού, καθώς και στην υλοποίηση δέσμης 22 μέτρων, με κύριο στόχο την απλοποίηση του συστήματος αδειοδότησης και την επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης και έκδοσης αδειών. Σκοπός είναι να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και να εξυπηρετούνται οι πολίτες ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα