Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
01/07/2024

Δήλωση Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στη συνέντευξη Τύπου με αφορμή την έναρξη της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σας καλωσορίζω στη σημερινή διάσκεψη Τύπου, η οποία πραγματοποιείται σε μια μέρα που μπορεί να χαρακτηριστεί ιστορική για την εσωτερική διακυβέρνηση της χώρας μας. Μετά από δεκαετίες συζητήσεων, τίθεται από σήμερα επίσημα σε εφαρμογή η μεγαλεπήβολη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έρχεται να αναδιαμορφώσει τον διοικητικό χάρτη της Κύπρου και φιλοδοξεί να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών.

Η Κύπρος εισέρχεται πλέον σε μια νέα εποχή με τη συνένωση Δήμων και Κοινοτήτων, τη δημιουργία Συμπλεγμάτων Παροχής Υπηρεσιών στις Κοινότητες και κυρίως τη λειτουργία των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης. Περνούμε πια από τη θεωρία στην πράξη, οδηγώντας την κυπριακή κοινωνία σε μια καινούργια μορφή αυτοδιοίκησης, σαφώς βελτιωμένη σε σύγκριση με την υφιστάμενη, που αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη μεσοπρόθεσμα στην ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας.

Σε επίπεδο Δήμων, 63 Κοινότητες και 30 Δήμοι συνενώνονται και δημιουργούν 20 νέες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο σε βάθος χρόνου να επιτευχθούν η διοικητική και οικονομική τους αυτονόμηση, καθώς και οι οικονομίες κλίμακας μέσω εξοικονομήσεων. Επιπλέον, κύρια επιδίωξη παραμένει ο εκσυγχρονισμός του τρόπου λειτουργίας των Δήμων, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες και συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των δημοτών.

Σε επίπεδο Κοινοτήτων, η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναμένεται να είναι ευεργετική. Μέσα από τη λειτουργία 30 Συμπλεγμάτων Παροχής Υπηρεσιών και τη στελέχωσή τους με προσοντούχο προσωπικό, νοικοκυρεύεται ο τρόπος λειτουργίας τους, εκσυγχρονίζεται η οργανωτική τους δομή και διασφαλίζεται η αποδοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, με διαδικασίες διαφάνειας και χρηστής διοίκησης.

Τέλος, σε επίπεδο Επαρχιών, η σύσταση των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης και η μεταφορά σε αυτούς της αρμοδιότητας της αδειοδότησης της ανάπτυξης αποτελούν τα μεγαλύτερα στοιχήματα για το Υπουργείο Εσωτερικών. Μέχρι χθες, σε τρεις διαφορετικούς Οργανισμούς, στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, στους Δήμους και τις Επαρχιακές Διοικήσεις, λειτουργούσαν δέκα πολεοδομικές και 36 οικοδομικές Αρχές και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις με τεκμηριωμένα προβλήματα στελέχωσης. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις διαφορετικές διαδικασίες που ακολουθούσε κάθε Αρχή, είχε ως αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα και, κατ’ επέκταση, μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών.

Από σήμερα, συνολικά 326 άτομα που απασχολούνταν μέχρι τώρα στους τομείς αδειοδότησης των Επαρχιακών Γραφείων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, των Δήμων και των Επαρχιακών Διοικήσεων, καθώς και οι περίπου 70 Εργαζόμενοι Ορισμένου Χρόνου, οι οποίοι προσλήφθηκαν και εκπαιδεύτηκαν για να ενισχύσουν το υφιστάμενο προσωπικό, συστεγάζονται και εξυπηρετούν τους πολίτες στους νέους Οργανισμούς. Θεωρούμε ότι η συνένωση του αυξημένου προσωπικού από τους τρεις διαφορετικούς φορείς και η ένταξη των διαδικασιών πολεοδομικής και οικοδομικής αδειοδότησης κάτω από έναν Οργανισμό, θα έχει βελτιωμένα αποτελέσματα μεσοπρόθεσμα μετά την πρώτη μεταβατική περίοδο, αφού το προσωπικό θα εργάζεται συλλογικά, εξορθολογίζοντας τη διαδικασία διεκπεραίωσης της εξέτασης των αιτήσεων.

Επιπρόσθετα, για να αναβαθμίσουμε τις διαδικασίες και να καταστήσουμε πιο ευέλικτο και αποδοτικό το σύστημα αδειοδότησης, προχωρήσαμε από τον περασμένο Οκτώβριο στην υλοποίηση ενός πακέτου 22 μέτρων, που στόχο έχουν την απλοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης και έκδοσης αδειών. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους πολίτες που έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις με το προηγούμενο καθεστώς, ότι αυτές έχουν μεταφερθεί και θα τύχουν χειρισμού από τους αρμόδιους Λειτουργούς. Την ίδια ώρα, η σημερινή μέρα σηματοδοτεί και την ψηφιακή μετάβαση της υποβολής και εξέτασης όλων των πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών. Το Σύστημα «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ» επαναλειτούργησε σήμερα, σε πλήρη ανάπτυξη, και μέσω αυτού θα κατατίθενται πολεοδομικές και οικοδομικές αιτήσεις για όλα τα είδη αναπτύξεων, ανεξαρτήτως από την Αρχή που θα τις εξετάζει.

Θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και συνεπώς αναμένουμε ότι τους πρώτους μήνες της εφαρμογής της μεταρρύθμισης θα παρουσιαστούν δυσκολίες, μέχρι οι πολίτες, το Κράτος, οι Δήμοι και οι ΕΟΑ να εξοικειωθούν με τις νέες διαδικασίες και το προσωπικό να αφομοιώσει τις επικαιροποιημένες διαδικασίες και να μάθει να λειτουργεί ως ενιαία ομάδα στο νέο εργασιακό περιβάλλον. Εντούτοις, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι απόλυτα αφοσιωμένοι στο να ανταποκρίνονται άμεσα, ώστε να ξεπερνούμε τις όποιες δυσκολίες, χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του νέου σχήματος.

Από εκεί και έπειτα, και είναι κάτι που τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο κι εγώ έχουμε δηλώσει σε αρκετές περιπτώσεις, η προτεινόμενη μεταρρύθμιση είναι σαφώς καλύτερη από το σύστημα που είχαμε μέχρι τώρα, αλλά δεν είναι η ιδεατή. Ως Κυβέρνηση, έχουμε εντοπίσει κάποιες αδυναμίες που θεωρούμε ότι χρήζουν επαναξιολόγησης και γνωρίζω πως αντίστοιχα έχει γίνει μια αξιολόγηση και από τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Για αυτόν τον λόγο, πάντοτε σε συνεργασία με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, πρόθεσή μου είναι να αρχίσω από τον Σεπτέμβριο έναν κύκλο διαβουλεύσεων, με σκοπό να τεθούν επί τάπητος τα σημεία που χρειάζεται να αναθεωρηθούν και να εξεύρουμε από κοινού τις λύσεις εκείνες που θα βελτιώσουν ουσιαστικά το νέο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα ρυθμίσουν νομοθετικά κάποια κενά που διαπιστώνονται.

Με την ευκαιρία, θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προγραμματίζει περιοδεία σε όλες τις Επαρχίες, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για επαφή με τις Τοπικές Αρχές και τους πολίτες. Για εμάς δεν υπάρχουν μικρές και μεγάλες Κοινότητες, δεν υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών και περιοχές διαφορετικών ταχυτήτων. Εργαζόμαστε για την ανάπτυξη, την ευημερία και την προκοπή όλων των Κυπρίων. Στο πλαίσιο αυτής της περιοδείας, θα αξιολογήσουμε την κάθε ανάγκη που προκύπτει, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις εκεί και όπου χρειάζεται, προκειμένου το νέο αυτοδιοικητικό μοντέλο να είναι λειτουργικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό.

Χαίρομαι γιατί είναι μαζί μας εδώ ο φίλος Άριστος, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, καθώς και εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων. Οφείλω να εκφράσω και δημόσια τις ειλικρινείς ευχαριστίες του Κράτους για την αγαστή συνεργασία που έχουμε, αλλά και για όλο το νομοθετικό έργο που έχουν φέρει εις πέρας το προηγούμενο διάστημα, συμβάλλοντας έτσι στην έναρξη της μεταρρύθμισης με τις λιγότερες δυνατές εκκρεμότητες. Θέλω να σας διαβεβαιώσω πως η Κυβέρνηση σε αυτό το στάδιο παραμένει προσηλωμένη στην επιτυχή εφαρμογή των νομοθεσιών όπως αυτές ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και πως, οποιαδήποτε τροποποίηση θα είναι αποτέλεσμα των κοινών μας συζητήσεων και των απτών πλέον δεδομένων που θα προκύψουν από την πρακτική εφαρμογή της μεταρρύθμισης.

Κυρίες και κύριοι,

Μια μεταρρύθμιση αυτής της έκτασης που επηρεάζει ολόκληρη την κοινωνία, δεν μπορεί παρά να έχει δυναμικό και προοδευτικό χαρακτήρα. Για να έχουμε την επιδιωκόμενη εξέλιξη, όλοι όσοι εμπλεκόμαστε σε αυτό το εγχείρημα οφείλουμε να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των πολιτών και να μεριμνούμε ώστε οι Τοπικές Αρχές να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα εργαλεία που θα τους επιτρέπουν να αναβαθμίζονται συνεχώς και να βρίσκονται δίπλα στους πολίτες, που είναι οι τελικοί αποδέκτες αυτής της ριζικής αλλαγής.

Αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε με αποκλειστικό στόχο την ενίσχυση του πλαισίου, ώστε να καταστεί όσο το δυνατό πιο επωφελές για τους συμπολίτες μας.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα