Έντυπα και Αιτήσεις
Προσφορές
Θέσεις Εργασίας
Παράπονα σχετικά με τη διεξαγωγή του κυνηγίου
Δημόσια ΔιαβούλευσηΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις


Δημόσια Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 & οι περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Χώροι Εκπαίδευσης Κυνηγετικών Σκύλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 202312/06/2023

Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023», Παρουσίαση του σχετικού Νομοσχεδίου θα γίνει την Πέμπτη 22/6/2023 και ώρα 09:00 στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών. Οι θέσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 3 Ιουλίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας wildlife.thira@cytanet.com.cy. Η Δημόσια Διαβούλευση είναι ανοικτή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρηΣχετικά Αρχεία:

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας