Έντυπα και Αιτήσεις
Προσφορές
Θέσεις Εργασίας
Παράπονα σχετικά με τη διεξαγωγή του κυνηγίου
Δημόσια ΔιαβούλευσηΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ο περί Προστασίας και Διαχείρησης Νόμος


Διαβάστε πιο κάτω το πλήρες κείμενο του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου όπως έχει ετοιμαστεί από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας καθώς και τους Κανονισμούς που έχουν ετοιμαστεί βάσει της πιο πάνω Νομοθεσίας
Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας