Υπεύθυνη Ιστοσελίδας: Φρόσω Ιωακείμ

Τηλ. :22 867 720
Φαξ. :22 867 838
email :
director@tcpms.moi.gov.cy

Για θέματα Ιστοσελίδας MONO.
Για οποιονδήποτε άλλο θέμα παραπέμπεστε στον Tηλ. Κατάλογο Προσωπικού
που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας στα σχετικά αρχεία, καθώς και στα τηλέφωνα που φαίνονται πιο κάτω:

Κλάδος Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Επαρχιακής Διοίκησης:

         • Λευκωσίας: 22 804169
         • Λεμεσού: 25 878411

         • Λάρνακας: 24 805101
         • Πάφου: 26 822140Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Προσωπικό.pdf


Back To Top