Κυπριακή Δημοκρατία
Πολεοδομικό Συμβούλιο

Επικοινωνία
Πολεοδομικό Συμβούλιο:
Οδός Κινύρα 5 - 6,
Τ.Κ. 1102 Λευκωσία
Τηλ.: 22408122
Φαξ.: 22677570
email:planningboard@tph.moi.gov.cyΚυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη Δημόσιες Συμβάσεις