Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

9.12.2 Local Government Elections
Local Government Elections

Contents
1. General
2. Right to vote
3. Right to stand for election
4. Voting method
5. Legislation
6. Forms
7. Contact details

Show details for 1. General1. General

Show details for 2. Right to vote2. Right to vote

Show details for 3. Right to stand for election3. Right to stand for election

Show details for 4. Voting method4. Voting method

Show details for 5. Legislation5. Legislation

Hide details for 6. Forms/certificates6. Forms/certificates
6. Forms/certificates
Application form for registration on the special electoral roll for local elections

Show details for 7. Contact details7. Contact details

Relevant content

Website of the Central Election Service

Information on EU law
Information services survey Contact Assistance Services Report an Obstacle

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα