Τμήμα Πολεοδομίας και ΟικήσεωςΤο Σχέδιο Χορηγιών περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου για την περίοδο 2021 – 2026 και θα έχει ως κύρια πηγή χρηματοδότησης τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κεντρικό εργαλείο του NextGenerationEU.

Το Σχέδιο αφορά στην παροχή κινήτρων υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, σε ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας, ή ενοικιαστές κτηρίων (με ενυπόγραφη συγκατάθεση των ιδιοκτητών) στην περιοχή της εντός των τειχών Λευκωσίας, για ανακαίνιση των υποστατικών τους ή ανέγερση νέων κτηρίων, με βασικό σκοπό την μετατροπή ή δημιουργία, αντίστοιχα, φοιτητικών εστιών/ φοιτητικών δωματίων.

Οι κυριότεροι στόχοι του Σχεδίου είναι η κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της περιοχής της εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας, με την προσέλκυση φοιτητών και άλλων συναφών επενδύσεων, η αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής και η συμβολή στην κυκλική οικονομία και στην πράσινη ανάπτυξη, μέσω της αποκατάστασης/ ανακαίνισης κτηρίων και επανάχρησης τους, ή/και της αξιοποίησης κενών τεμαχίων, καθώς και η παροχή επιλογών στέγασης σε φοιτητές με λογικό και ελεγχόμενο κόστος.

Η 1η Προκήρυξη του Σχεδίου Χορηγιών έχει ολοκληρωθεί. Αναμένεται ανακοίνωση για την 2η Προκήρυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες ή τεχνική υποστήριξη σχετικά με το Σχέδιο Χορηγιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς του ΤΠΟ στα πιο κάτω τηλέφωνα και ηλεκτρονικά ταχυδρομεία:

Πληροφορίες για Σχέδιο Χορηγιών:

Μαρία Ξενοφώντος22409505 mxenophontos@tph.moi.gov.cy
Αιμιλία Σιάντου22409819 esiandou@tph.moi.gov.cy
Μαρία Αχιλλέως22409522machilleos@tph.moi.gov.cy
Ελίνα Τριανταφυλλίδου22408205etriantafyllidou@tph.moi.gov.cy

Τεχνική υποστήριξη για ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης:
Άντρεα Ηροδότου22409543andreah@netu.com.cy

1Οδηγός Σχεδίου Χορηγιών
1Σχέδιο Χορηγιών για Φοιτητικές Εστίες - Φοιτητικά Δωμάτια
1Παράρτημα 1-Περιοχή Εφαρμογής Σχεδίου
1Παράρτημα 2-Πολεοδομικές Ρυθμίσεις
1Παράρτημα 3-Κατευθυντήριες Γραμμές
1Παράρτημα 4-Υπόδειγμα Συμφωνίας
1Παράρτημα 5-Προβολή και Δημοσιότητα
1Παράρτημα 6-Παραστατικά Τμήματος Περιβάλλοντος
1Παράρτημα 7-Υπεύθυνη Δήλωση Επικαιροποιημένων Στοιχείων
1Παράρτημα 8-Υπόδειγμα Αίτησης
1Παράρτημα 9-Φύλλο Αξιολόγησης Έργου
1Παράρτημα 10-Νόμοι και Κανονισμοί
1Παράρτημα 11-Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ
1Παράρτημα 12-Υπόδειγμα Εντύπου Χορηγίας
1Καθορισμός Ενοικίου
1Σχέδιο Χορηγιών για Φοιτητικές Εστίες - Φοιτητικά Δωμάτια