Όνομα: Αγγελική Κυπριανού (Συντονιστής)
Οργανισμός: Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας
Email: ankyprianou@papd.mof.gov.cy

Όνομα: Ζωή Ανδρέου (Υπεύθυνη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
Οργανισμός: Υπουργείο Οικονομικών
Email: zandreou@mof.gov.cy

Όνομα: Νίκος Γκουβέρης (Υπεύθυνος Διάχυσης)
Οργανισμός: RTD TALOS
Email: ng@talos-rtd.com
Back To Top