Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
08/01/2021 02:49:05 PM

Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων για εξυπηρέτηση του κοινού στη βάση των μέτρων της πανδημίαςΗ Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων (ΥΜΑΠΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται για αποφυγή εξάπλωσης του Κορωνοϊού, προτρέπει το κοινό όπως περιορίσει τις επισκέψεις του στα γραφεία της Υπηρεσίας, και να επιλέγει την εξυπηρέτηση του είτε τηλεφωνικώς, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Σε περίπτωση επειγόντων θεμάτων θα πρέπει να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία με τα Επαρχιακά Γραφεία για διευθέτηση ραντεβού. Επίσης, στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία της ΥΜΑΠΕ έχουν τοποθετηθεί ειδικά κιβώτια τοποθέτησης αιτήσεων. Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας: http://www.moi.gov.cy/moi/moiup/moi.nsf/All/DC3184EBBCECCAE9C225841D003076B3?OpenDocument


Στοιχεία επικοινωνίας:
ΕπαρχίαΣτεγαστικά ΣχέδιαΕπιδότηση Ενοικίου
Λευκωσία22456217/22456279

emallouri@ymape.moi.gov.cy

22456269

mmaratheftou@papd.mof.gov.cy

Λάρνακα/

Αμμόχωστος

24821940/941

aalexiou@ymape.moi.gov.cy

24812256

skoudelli@ymape.moi.gov.cy

Λεμεσός/Πάφος25820629

cpantechi@ymape.moi.gov.cy

25871150

chrigeorgiou@papd.mof.gov.cy

Διευκρινίσεις:

· Λόγω της υφιστάμενης κατάστασης και των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί για περιορισμό της εξάπλωσης του Κορωνοϊού, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και τα Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν εκδίδουν τις ζητούμενες καταστάσεις Ασφαλιστέων Αποδοχών στην παρούσα φάση. Εναλλακτικά, μπορείτε μέσω της ηλεκτρονικής κυβερνητικής πύλης «Αριάδνη» να εκτυπώσετε την Κατάσταση Ασφαλιστέων Αποδοχών για το έτος 2020. Εάν δεν έχετε πρόσβαση στην κυβερνητική πύλη παρακαλούμε όπως προσκομίσετε το απόκομμα μισθοδοσίας σας για τον Δεκέμβριο και για τον 13ο μισθό (εάν ισχύει) του έτους 2020, καθώς επίσης και Κατάσταση Ετήσιων Απολαβών (Πιστοποιητικό Αποδοχών ΤΦ/IR63) υπογεγραμμένο από τον Εργοδότη σας.

· Οι Ένορκες Δηλώσεις που αναφέρονται στον πίνακα εντύπων που πρέπει να προσκομισθούν, αντικαθίστανται προσωρινά με Υπεύθυνες Δηλώσεις για αποφυγή επίσκεψης του κοινού στο γραφείο του πρωτοκολλητή. Τις εν λόγω δηλώσεις μπορείτε να προμηθευτείτε μέσω της ιστοσελίδας της ΥΜΑΠΕ http://www.moi.gov.cy/moi/moiup/moi.nsf/All/C87B91898B8889E6C225858C002739D3?OpenDocument

· Ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων θα θεωρείται η ημερομηνία που προσκομίστηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ήτοι η ημερομηνία παραλαβής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η ημερομηνία τοποθέτησης της αίτησης στα ειδικά κιβώτια αιτήσεων που βρίσκονται στα Επαρχιακά Γραφεία της ΥΜΑΠΕ. Σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπής, τότε αρμόδιος λειτουργός θα επικοινωνήσει για σχετική ενημέρωση. Ημερομηνία παραλαβής θα θεωρείται η ημερομηνία προσκόμισης όλων των απαραίτητων στοιχείων.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα