Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Τελευταίες Ειδήσεις
27/11/2023 02:19:35 μμ

Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Εσωτερικών για την περίοδο 2023-2024

27/11/2023 02:16:54 μμ

Δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών μετά την παρουσίαση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2024

27/11/2023 01:52:54 μμ

Ο Υπουργός Εσωτερικών παρουσίασε τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2024 και το ΜΔΠ για την τριετία 2024-2026

27/11/2023 09:05:43 πμ

Διαβούλευση για αλλαγή των δικαιωμάτων που καταβάλλονται προς τους Πιστοποιούντες Υπαλλήλους, δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου (10) του περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμου του 2012