Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
05/03/2021 10:48:11 AM

Βουλευτικές Eκλογές 2021 - Εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο

04-03-2021 16:32

Το Υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει ότι, δικαίωμα ψήφου στις Βουλευτικές Εκλογές δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας, ηλικίας 18 χρονών και άνω, που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο και είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο. Γι΄ αυτό, καλούνται όλοι οι δικαιούχοι όπως υποβάλουν έγκαιρα αίτηση για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, ώστε να μπορέσουν να ψηφίσουν στις προσεχείς Βουλευτικές Εκλογές, που θα πραγματοποιηθούν στις 30 Μαΐου 2021. Επισημαίνεται, πως τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η 2α Απριλίου 2021.

Για σκοπούς των Βουλευτικών Εκλογών δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο έχουν και οι νέοι, οι οποίοι θα συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και τις 30 Μαϊου 2021, που είναι η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.  Η αίτηση και στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υποβληθεί οπωσδήποτε το αργότερο μέχρι τις 2 Απριλίου 2021. Μετά την πιο πάνω ημερομηνία, καμία νέα εγγραφή ή/και αλλαγή δεν μπορεί να γίνει στον εκλογικό κατάλογο και γι΄ αυτό καλούνται οι νέοι εκλογείς, όπως υποβάλουν έγκαιρα την αίτησή τους.

Έντυπα αιτήσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από τα κατά τόπους γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Κ.Ε.Π), τα Κέντρα Πολίτη στα Κυπριακά Ταχυδρομεία (ΚΕ.ΠΟ), καθώς και από το Υπουργείο Εσωτερικών ή και την ιστοσελίδα του, στη διεύθυνση www.moi.gov.cy.
 
(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα