Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
26/08/2020 03:41:44 PM

Διάσκεψη Τύπου Υπουργού Εσωτερικών Για τα Cyprus Papers


Τα τελευταία 24ωρα είμαστε μάρτυρες μιας ενορχηστρωμένης προσπάθειας από το δίκτυο Al Jazeera, το οποίο αφού πέτυχε να εξασφαλίσει απόρρητα έγγραφα της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιτίθεται εναντίον της χώρας μας μέσω διαστρέβλωσης, παραπλάνησης και εντυπωσιασμού. Είναι ένα πράγμα η διερευνητική δημοσιογραφία, την οποία σεβόμαστε, αλλά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό η προπαγάνδα που προμελετημένα στοχεύει να πλήξει τη χώρα πολιτικά και οικονομικά.

Το Υπουργείο Εσωτερικών από την πρώτη στιγμή διερευνά όλες τις πληροφορίες που το Al Jazeera έχει δώσει στη δημοσιότητα.

· Ενότητα απαντήσεων στους ισχυρισμούς του Al Jazeera
Όλες οι υποθέσεις που αφορούν και τα 117 συνολικά ονόματα που το ειδησεογραφικό πρακτορείο δημοσιοποίησε έχουν ελεγχθεί από τη Μονάδα Πολιτογραφήσεων του ΥΠΕΣ.

Όλα τα υπό αναφορά πρόσωπα, για τα οποία θα αποφύγουμε για ευνόητους λόγους την ονομαστική αναφορά, τη χρονική στιγμή υποβολής των αιτήσεων τους, πληρούσαν τα κριτήρια του ΚΕΠ και ήταν κάτοχοι λευκού ποινικού μητρώου από τη χώρα καταγωγής τους αλλά και τη χώρα διαμονής τους εκεί και όπου αυτή διέφερε.
Πρόσθετα κατά τη διάρκεια της εξέτασης των αιτήσεων τους, κανένα στοιχείο δεν είχε εντοπιστεί εναντίον τους από τους ελέγχους των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών ασφαλείας αλλά και της Ιντερπολ.

Αυτό, που διαπιστώνεται είναι μια συνειδητή προσπάθεια παραποίησης στοιχείων και δεδομένων από μέρους του Al Jazzera.
· Για παράδειγμα, μπορεί να γίνεται αναφορά σε αδίκημα ατόμου για το οποίο είχε καταδικαστεί στη χώρα του πριν την πολιτογράφηση του από την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά αποσιωπάται το γεγονός ότι το αδίκημα αυτό παραγράφηκε τη στιγμή της αίτησης για πολιτογράφηση, αφού η χώρα καταγωγής του εξέδωσε στον αιτητή πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.
· Επίσης, το Al Jazzera υποστηρίζει αναληθώς ότι σε αριθμό κατόχων κυπριακών διαβατηρίων είτε ότι υπεβλήθησαν κυρώσεις, είτε ότι τα άτομα αυτά καταδικάστηκαν στην ίδια τους τη χώρα.

Για να επιβεβαιωθεί ότι αυτό που κάνει ο Al Jazeera δεν είναι διερευνητική δημοσιογραφία, αλλά προπαγάνδα κατά της Κύπρου και στις δυο αυτές κατηγορίες το δίκτυο παραλείπει να αναφέρει ότι πρόκειται για γεγονότα που συνέβησαν πολύ αργότερα από την πολιτογράφηση τους και συνεπώς δεν θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη κατά την εξέταση των αιτήσεων τους.

· Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την περίπτωση άλλων τεσσάρων προσώπων για τα οποία δίδεται μεν πληροφόρηση ότι διερευνώνται στη χώρα τους για ενδεχόμενα αδικήματα, αλλά εντέχνως αποσιωπάται το γεγονός ότι αυτά τα αδικήματα αφορούν την περίοδο μετά την απόκτηση της Κυπριακής ιθαγένειας.

· Γίνεται επίσης αναφορά σε άλλες δύο περιπτώσεις προσώπων που φέρονται να απέκτησαν την υπηκοότητα με ψευδείς παραστάσεις αλλά και για ένα ακόμα πρόσωπο για το οποίο υποδεικνύεται ότι ενέχεται σε περιπτώσεις οικονομικών σκανδάλων.

Και οι τρείς αυτές περιπτώσεις έχουν ήδη διερευνηθεί πολύ πριν τα δημοσιεύματα του Al Jazeera από την ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή το πόρισμα της οποίας θα τεθεί σύντομα ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για λήψη απόφασης για το τι δέον γενέσθαι.

Επιδιώκοντας τη συντήρηση του θέματος στη δημοσιότητα και με εμφανή την πρόθεση από τη μια να υπονομευθεί το κύρος και η αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ από την άλλη να πληγεί η Κυπριακή οικονομία, το Al Jazeera επανήλθε με δεύτερο δημοσίευμα το οποίο καταπιάστηκε αυτή την φορά με πρόσωπα, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως Πολιτικά Εκτεθειμένα.

Η μη αναφορά μου σε συγκεκριμένα ονόματα οφείλεται στον σεβασμό μου στη νομοθεσία για τήρηση των προσωπικών δεδομένων θέλω όμως να ξεκαθαρίσω ότι για όλες τις περιπτώσεις θα τύχει συγκεκριμένης ενημέρωσης η Βουλή, στη βάση της λεπτομερούς πληροφόρησης που ήδη λαμβάνει.

· Ενότητα για τις διαδικασίες ελέγχου και αυστηροποίησης του προγράμματος
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι είναι επί Προεδρίας Νίκου Αναστασιάδη που διαπιστώθηκε η ανάγκη για αυστηρότερο έλεγχο των αιτήσεων από πρόσωπα ψηλού ρίσκου ή/και Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα και προχωρήσαμε, στη θέσπιση και δημοσιοποίηση συγκεκριμένων κατηγοριών προσώπων, τα οποία δεν θα μπορούσαν πλέον να αποκτήσουν δικαίωμα πολιτογράφησης, πρόνοιες που δεν υπήρχαν από τη θέσπιση του σχεδίου το 2007 μέχρι και τον Μάιο του 2019.

Πρόσθετα των ελέγχων που το Υπουργείο Εσωτερικών διενεργεί, τον Φεβρουάριο του 2019 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εισήχθησαν αποτελεσματικότεροι μηχανισμοί ελέγχου οι οποίοι, μεταξύ άλλων διαλαμβάνουν και την σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με τρεις διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τη διενέργεια ενδελεχών και λεπτομερών ελέγχων όλων των αιτήσεων. Πρόκειται για τους οίκους KROLL, STERLING και SRM INTELLIGENCE, οι οποίοι περιλαμβάνονται μέσα στους δέκα καλύτερους οίκους παγκοσμίως για θέματα διενέργειας ερευνών δέουσας επιμέλειας για θέματα παραχώρηση διπλής ιθαγένειας.

Θα ήθελα να υπενθυμίσω και κάτι ακόμα. Η διακυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη κληρονόμησε ένα σχέδιο παραχώρησης Κυπριακής ιθαγένειας για το οποίο δεν υπήρχε συγκεκριμένο πλαίσιο ελέγχου ακόμα και για Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα και με αμφίβολο οικονομικό όφελος για τη Δημοκρατία.

Συνεπώς, γι’ αυτή τη διακυβέρνηση η ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας και ελέγχου του προγράμματος ήταν και είναι εκ των ουκ άνευ.

Από το 2013, τόσο τα κριτήρια του προγράμματος όσο και οι μηχανισμοί εποπτείας και δέουσας επιμέλειας μετεξελίχθηκαν σταδιακά αλλά αποφασιστικά, για να καταλήξουμε στις πολύ σημαντικές διαφοροποιήσεις του 2019, με σημαντικότερη την πρόσφατη ψήφιση από την Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών του προγράμματος, τον Ιούλιο του 2020.

Η από το 2014 υποχρέωση των επενδυτών για πραγματοποίηση των επενδύσεων τους μέσω των Κυπριακών Τραπεζικών Ιδρυμάτων, η απαγόρευση δοσοληψιών με μετρητά, ο αποκλεισμός προσώπων υψηλού κινδύνου, η υποχρέωση κατοχής θεώρησης Schengen, η διενέργεια ελέγχου δέουσας επιμέλειας αλλά και η διασύνδεση του προγράμματος με τον Νόμο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, είναι ενέργειες απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες αλλά και τις συστάσεις της Moneyval για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Πρόσθετα, η σύσταση ανεξάρτητης τριμελούς Επιτροπής υπό την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην οποία το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε ξεκάθαρους όρους εντολής για τον έλεγχο, όχι μόνο των 30 περιπτώσεων για τις οποίες δημοσιοποιήθηκαν ισχυρισμοί και πληροφορίες, αλλά για έλεγχο του συνόλου των περίπου 4,000 πολιτογραφήσεων από το 2007 μέχρι σήμερα, δείχνει ακριβώς τις ειλικρινείς προθέσεις της κυβέρνησης για θωράκιση και αξιοπιστία του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.
Ανεξαρτήτως του Al Jazeera, πρόσφατα ολοκληρώθηκε τόσο ο έλεγχος των 30 περιπτώσεων αλλά και ο μαζικός έλεγχος όλων των πολιτογραφήσεων μέχρι και το 2018. Το Υπουργικό Συμβούλιο αξιολογώντας στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του, σε πρόσφατη συνεδρία του προχώρησε στην ανάκληση τριών υπηκοοτήτων.

Το ερώτημα που γεννάται και πρέπει να προβληματίσει τόσο την πολιτική ηγεσία όσο και τον κάθε πολίτη ξεχωριστά είναι γιατί μέσα στα πλαίσια της διερευνητικής όπως ισχυρίζονται δημοσιογραφίας το Al Jazeera, δεν επέλεγε ανάλογα προγράμματα πολιτογράφησης που λειτουργούν σε αριθμό χωρών όπως στην Τουρκία, στη Μάλτα, στη Βουλγαρία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού. Ενδεικτικά αναφέρω ότι ο αριθμός που έλαβε στα πλαίσια του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος την κυπριακή υπηκοότητα το 2018 ανήλθε στα 1100 πρόσωπα την ίδια στιγμή που ο αντίστοιχος συνολικός αριθμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ίδια χρονική περίοδο ανήλθε στις 850 000.

Είναι με λύπη μου που θα ήθελα να αναφερθώ σε όσους στο εσωτερικό σπεύδουν να ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση για να κερδίσουν πρόσκαιρους πόντους είτε ενόψει βουλευτικών εκλογών είτε για άλλους λόγους, αγνοώντας τη ζημιά που συντελείται σε βάρος της Κύπρου, τους καλούμε να αναλογιστούν ότι με τις δημόσιες αναφορές τους πλήττουν ένα πρόγραμμα που συνέβαλε σημαντικά στην ανάκαμψη της οικονομίας τη δύσκολη μνημονιακή περίοδο, που συνέδραμε στη μείωση της ανεργίας και των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και το πλήττουν σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η οικονομία μας, λόγω της πανδημίας, χρειάζεται κάθε δυνατή ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχυσης των κοινωνικών παροχών στον τομέα της στέγασης, της καινοτομίας και της τεχνολογίας, τομείς προς τους οποίους οι επενδυτές υποχρεούνται να συνεισφέρουν το συνολικό ποσό των 200.000 ευρώ.

Τα κόμματα θα πρέπει να πάψουν να κρύβονται πίσω από το δάκτυλο τους. Είτε να ζητήσουν έντιμα και καθαρά τη διακοπή του προγράμματος, κάτι που θα μπορούσαν να πράξουν κατά την πρόσφατη συζήτηση και ψήφιση των κανονισμών, είτε να ενισχύσουν τη συλλογική προσπάθεια προστασίας του κύρους της Κυπριακής Δημοκρατίας ενάντια στην πολεμική που δέχεται.

· Ενότητα Διαρροών
Δεν θα ήμασταν συντεταγμένο κράτος εάν οι μαζικές διαρροές τόσο μεγάλου αριθμού διαβαθμισμένων κρατικών εγγράφων δεν μας ανησυχούσαν. Προβάλλεται, από το εσωτερικό ότι αυτοί που τα διέρρευσαν υπηρετούν το καλώς νοούμενο δημόσιο συμφέρον. Όποιος διαρρέει κρατικά διαβαθμισμένα έγγραφα και δη σε ξένα καθοδηγούμενα κέντρα δεν περιβάλλεται τον μανδύα του προασπιστή του δημοσίου συμφέροντος της πατρίδας του.
Κάτι ανάλογο μπορούσε οποιοσδήποτε να πράξει μέσα από τις διαδικασίες που το σύνταγμα προβλέπει.

Ήδη έχουν δοθεί οδηγίες και έχουν τροχοδρομηθεί οι διαδικασίες ελέγχου σε όλες τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση και διακίνηση των συγκεκριμένων εγγράφων.

Η κυβέρνηση θα αναμένει τα πορίσματα αυτών των ερευνών.

Δεν μπορούμε όμως να αφήσουμε ασχολίαστο το γεγονός ότι, κόμματα και βουλευτές που με αφορμή τα δημοσιεύματα του δικτύου σπεύδουν να ασκήσουν δριμεία κριτική με αποκορύφωμα ορισμένους που δηλώνουν ότι ντρέπονται για το κατάντημα της πατρίδας τους. Είναι οι ίδιοι που λάμβαναν και λαμβάνουν όλη την λεπτομερή πληροφόρηση για τις πολιτογραφήσεις από το ΥΠΕΣ και που είχαν τη δυνατότητα να εγγράψουν τα θέματα που τους ανησυχούν προς συζήτηση στις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές.

Αντί τούτου, δυστυχώς βλέπουμε ότι τα έγγραφα που το Al Jazeera έχει δημοσιοποιήσει, κυκλοφορούν με τη σφραγίδα της Κυπριακής Βουλής.

· Ενότητα Κατάρ
Την ώρα που η Κύπρος απειλείται και δίνει μια σημαντική πολιτική μάχη ενάντια στις επεκτατικές διαθέσεις της Τουρκίας.

Την ώρα που η χώρα μας απειλείται με στοχευμένη και οργανωμένη δημογραφική αλλοίωση με κατευθυνόμενες μεταναστευτικές ροές, το κρατικό ειδησεογραφικό δίκτυο Al Jazeera, που εδρεύει σε μια χώρα η οποία είναι γνωστή για τις φιλοτουρκικές της θέσεις και η οποία μόλις πρόσφατα στήριξε με 15 δισεκατομμύρια την οικονομία της Τουρκίας, επιχειρεί να πλήξει με διαστρεβλωμένες και παραπλανητικές πληροφορίες την Κυπριακή Δημοκρατία.

Για εμάς είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια να πληγεί η Κύπρος λίγο πριν τη σημαντική Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το οποίο θα κληθεί να αποφασίσει για θέματα μετανάστευσης και παραχώρησης ευρωπαϊκής υπηκοότητας.

Με γνώμονα την προστασία των δικαιωμάτων όλων όσων τα ονόματα γνωστοποιήθηκαν, ως και οι συστάσεις της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το Υπουργείο Εσωτερικών απαντά συγκεκριμένα και με στοιχεία στα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας.

Επιφυλάσσοντας τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η κυβέρνηση θέλει να τονίσει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν προτίθεται να είναι συμμέτοχη στο παιχνίδι προπαγάνδας και υπονόμευσης της χώρας μας.

Με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον της χώρας, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να θωρακίζει το ΚΕΠ για τα αποδεδειγμένα σημαντικά οφέλη προς τον τόπο.

Νίκος Νουρής
Υπουργός Εσωτερικών
Λευκωσία 26η Αυγούστου 2020


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα