Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
26/01/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 Διενέργεια δημοσκοπήσεων εξόδου (EXIT POLL) έξω από τα εκλογικά κέντρα την ημέρα των εκλογών

26-01-2023 09:57

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι η διενέργεια δημοσκοπήσεων εξόδου (ΕΧΙΤ POLL) έξω από τα εκλογικά κέντρα για σκοπούς πρόβλεψης του τελικού εκλογικού αποτελέσματος, την ημέρα των εκλογών, δεν απαγορεύεται από την εκλογική νομοθεσία, με την προϋπόθεση ότι το αποτέλεσμά τους θα εκδοθεί και θα ανακοινωθεί οπωσδήποτε μετά από ανακοίνωση του Γενικού Εφόρου Εκλογών, ότι έχουν κλείσει κανονικά οι κάλπες σε όλα τα εκλογικά κέντρα.

Ως εκ τούτου, πληροφορούνται όσες εταιρείες και τηλεοπτικοί σταθμοί προτίθενται να διενεργήσουν τέτοιες δημοσκοπήσεις, ότι τυχόν έκδοση και ανακοίνωση του αποτελέσματος της δημοσκόπησης πριν από το κλείσιμο των καλπών, ενδεχομένως να έχει ως συνέπεια την ποινική δίωξη των διευθυντών τους για παράβαση των σχετικών διατάξεων του Νόμου, λόγω απρεπούς και παράνομης επίδρασης και/ή επηρεασμό των εκλογέων.

Συναφώς αναφέρεται ότι κάθε πρόσωπο που προσπαθεί να επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα, ή να εξαναγκάσει τους εκλογείς να ψηφίσουν ή να απόσχουν από του να ψηφίσουν, ή όποιο πρόσωπο προσπαθεί με δόλια τεχνάσματα να παρεμποδίσει την ελεύθερη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς, ή παραπλανεί με διάφορες προφάσεις τους εκλογείς, διαπράττει το σοβαρό εκλογικό αδίκημα της παράνομης επίδρασης και επηρεασμού των εκλογέων.

Σε περίπτωση παράβασης του Νόμου, οι υπεύθυνοι διενέργειας δημοσιοποιήσεων εξόδου (ΕΧΙΤ POLL) μπορεί να κατηγορηθούν ότι παραβιάζουν τη μυστικότητα της ψηφοφορίας ή ότι παρεμποδίζουν την ελεύθερη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των εκλογέων ή ότι εξαναγκάζουν, παραπλανούν ή επιδρούν παράνομα με σκοπό τον επηρεασμό των εκλογέων, για να δώσουν ή να απόσχουν από του να δώσουν την ψήφο τους, με αποτέλεσμα, σε περίπτωση καταδίκης, να καταδικασθούν σε πολύμηνη φυλάκιση ή/και σε πρόστιμο.

(ΕΦυς/ΕΠ/ΙΚ)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα