Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
25/01/2023

Προεδρικές Εκλογές 2023 – Διαφύλαξη της μυστικότητας της ψήφου και προστασία των εκλογέων

25-01-2023 19:55

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών επιθυμεί να τονίσει ότι, με στόχο τη διενέργεια αδιάβλητων και αντικειμενικών εκλογών, λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα για τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου των εκλογέων.

Οι εκλογείς οφείλουν να ελέγχουν και να βεβαιώνονται, ότι το ψηφοδέλτιο που τους δίνεται στο εκλογικό κέντρο για να ψηφίσουν φέρει την επίσημη σφραγίδα στο εξωτερικό του μέρος, καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο.

Ο/η εκλογέας, αφού πάρει ψηφοδέλτιο, θα εισέρχεται στον θάλαμο ψηφοφορίας για να ασκήσει το εκλογικό του/της δικαίωμα. Στη βάση των μέτρων που προβλέπονται στο υγειονομικό πρωτόκολλο, που διέπει τη διαδικασία ψηφοφορίας, οι θάλαμοι ψηφοφορίας δεν θα φέρουν κουρτίνα και θα είναι τοποθετημένοι με τέτοιο τρόπο, που να διασφαλίζουν τη μυστικότητα της ψήφου και να αποφεύγεται κάθε ενδεχόμενο για τυχόν επηρεασμό των εκλογέων, από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Ως εκ τούτου, οι εκλογείς πρέπει να είναι βέβαιοι/ες, ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά τους και ούτε υπάρχει δυνατότητα να διαπιστωθεί εκ των υστέρων η ψήφος τους, από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Τονίζεται, ότι οι διοικητικές και νομοθετικές διευθετήσεις είναι τέτοιες, που διασφαλίζουν την πλήρη μυστικότητα της ψήφου των εκλογέων, ιδιαίτερα ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού, όπως αυτές των εγκλωβισμένων και των φυλακισμένων.

Υπενθυμίζεται σχετικά, ότι τα ψηφοδέλτια των Προεδρικών Εκλογών είναι τυπωμένα σε χαρτί ασφαλείας, χρώματος άσπρου, για ολόκληρη την Κύπρο.

(ΕΦυς/ΝΓ)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα