Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
15/10/2022

Χαιρετισμός Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών Δρ Κώστα Κωνσταντίνου, εκ μέρους του Υπουργού Εσωτερικών, στην Ημερίδα με τίτλο: «Θέματα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση των Κατεχόμενων Κοινοτήτων»

15-10-2022 12:48

Με ιδιαίτερη χαρά καλούμαι να χαιρετίσω εκ μέρους του Υπουργού Εσωτερικών και να συγχαρώ την πρωτοβουλία της Ένωσης Κατεχόμενων Κοινοτήτων Επαρχίας Λευκωσίας, για τη διοργάνωση της σημερινής ημερίδας με τίτλο: «Θέματα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση των Κατεχόμενων Κοινοτήτων». Η παρουσία μου εδώ σήμερα, καταδεικνύει το ενδιαφέρον τόσο του Υπουργείου, όσο και εμένα προσωπικά, για το πολυσήμαντο έργο το οποίο επιτελείτε.

Αναντίλεκτα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ένας θεσμός ζωτικός, ο οποίος συνεισφέρει τα μέγιστα στην ανάπτυξη και την εξέλιξη ενός κράτους.

Στις σύγχρονες συνθήκες που οι ανάγκες του ανθρώπου συνεχώς διαφοροποιούνται και αυξάνονται, η Τοπική Αυτοδιοίκηση λειτουργεί ως ένα αποτελεσματικό κανάλι επαφής με τον άνθρωπο και τα καθημερινά του προβλήματα.

Γι’ αυτό ακριβώς θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στις Αρχές των Κατεχόμενων Κοινοτήτων μας, οι οποίες κάτω από αντίξοες συνθήκες, ενώνουν του κατοίκους τους και συμβάλλουν τα μέγιστα στην προσπάθεια διατήρησης ζωντανής της μνήμης των κατεχόμενων χωριών μας.

Έχουν περάσει 48 χρόνια από τη βάρβαρη τουρκική εισβολή, και εξακολουθούμε να βιώνουμε τις τραγικές συνέπειες της κατοχής. Ωστόσο, ο αγώνας για επιστροφή συνεχίζεται. Διαχρονικός στόχος και ισχυρή δέσμευση της κυβέρνησης ήταν και θα παραμείνει η εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης, που θα επανενώσει την πατρίδα μας, θα την απαλλάξει από τον κατοχικό στρατό και το αναχρονιστικό σύστημα των εγγυήσεων, και θα θέσει τις βάσεις για μακροχρόνια ειρήνη και ευημερία.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, στα πλαίσια των οικονομικών του δυνατοτήτων και σε αναγνώριση της συμβολής των κατεχόμενων Κοινοτήτων, στηρίζει διαχρονικά, τόσο την ίδια την Ένωσή σας, στην οποία από φέτος παραχωρείται αυξημένη κρατική χορηγία ύψους €25.000, όσο και μεμονωμένα το κάθε ένα από τα 39 Κοινοτικά Συμβούλια της κατεχόμενης Λευκωσίας, ανταποκρινόμενο πάντα θετικά σε όλα τα αιτήματα που υποβάλλονται για επιχορήγηση εκδηλώσεων, συνεστιάσεων, εκδρομών, μνημοσύνων κ.λπ. που στοχεύουν στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των κατοίκων.

Προς ικανοποίηση διαχρονικού αιτήματος, εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία υποβλήθηκε ως Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο και αναμένεται να συζητηθεί σε αμέσως επόμενη συνεδρία του, είναι η παραχώρηση συνταξιοδοτικής αποζημίωσης στους Κοινοτάρχες των κατεχόμενων Κοινοτήτων ίσης με το 50% αυτής που λαμβάνουν οι Κοινοτάρχες των ελεύθερων περιοχών. Η καταβολή της αποζημίωσης θα τεθεί σε ισχύ από την 1η/1/2023, χωρίςαναδρομικότητα, ενώ δικαιούχοι θα είναι οι διατελέσαντες για 30 τουλάχιστον μήνες Κοινοτάρχες, που είναι άνω των 60 ετών και δεν είναι εν ενεργεία.

Οφείλω περαιτέρω να αναφερθώ και στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για παραχώρηση του κτιρίου της πρώην ΣΠΕ Αγλαντζιάς στην Ένωσή σας, για συστέγαση με το Δήμο Μόρφου και να επισημάνω, ότι το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει με κάθε προσοχή τις μελέτες που του υποβλήθηκαν μόλις πρόσφατα για την ανακαίνισή του, με στόχο την εξεύρεση πόρων για κάλυψη της δαπάνης, η οποία προϋπολογίζεται να ανέλθει στις €200.000 περίπου.

Όσον αφορά στην στέγαση των προσφύγων, ένας εκ των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι η διαμόρφωση και εφαρμογή αποτελεσματικής πολιτικής για στήριξη των εκτοπισθέντων. Στα πλαίσια χάραξης μιας ολοκληρωμένης προσφυγικής πολιτικής, το Υπουργείο Εσωτερικών διαμορφώνει και αξιολογεί σχέδια και δράσεις, με στόχο την ανταπόκριση στις σημερινές ανάγκες των εκτοπισθέντων και παθόντων.

Αυτό αντικατοπτρίζεται μέσω των αυξημένων δαπανών που προβλέπονται τα τελευταία χρόνια προς υλοποίηση της εν λόγω πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, με την αναθεώρηση, τον Ιούλιο του 2019, του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης για Στέγαση των Εκτοπισθέντων, έχουν αυξηθεί σημαντικά, τόσο τα εισοδηματικά όρια, όσο και η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται στους εκτοπισθέντες για απόκτηση κατοικίας. Ειδικότερα, από το 2017 μέχρι σήμερα (2022), ο προϋπολογισμός αυτός έχει διπλασιαστεί, από €30 εκ. σε €63εκ περίπου και περιλαμβάνει:

(α) Σχέδια απόκτησης στέγης Εκτοπισθέντων, με προβλεπόμενο προϋπολογισμό για το έτος 2022, της τάξης των €39εκ, ενώ αναμένεται να αξιοποιηθούν και πρόσθετες εξοικονομήσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι, για το έτος 2021 εγκρίθηκαν 2.706 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε ποσό €69εκ (η πραγματική δαπάνη ήταν €46εκ με αρχικό Π/Υ €39εκ).

(β) Σχέδιο επιδότησης ενοικίου Εκτοπισθέντων, με προβλεπόμενο προϋπολογισμό για το έτος 2022, της τάξης των €9εκ. Σημειώνεται ότι το επίδομα ενοικίου αυξήθηκε κατά 25% (15% το 2018 και 10% το 2019) για όλους τους δικαιούχους που εμπίπτουν στο Σχέδιο επιδότησης ενοικίου. Επιπρόσθετα, στο παρόν στάδιο, η διαδικασία, τα κριτήρια, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της επιδότησης ενοικίου είναι υπό ολική αναθεώρηση.

(γ) Σχέδια συντηρήσεων, επιδιορθώσεων και κατασκευαστικών έργων στους κυβερνητικούς οικισμούς και συνοικισμούς αυτοστέγασης και διαχωρισμοί κρατικών οικοπέδων αυτοστέγασης, με προβλεπόμενο προϋπολογισμό για το έτος 2022, της τάξης των €15εκ.

Κλείνοντας, θα ήθελα εκ νέου να ευχαριστήσω όλους τους φορείς που συνέτειναν στην διοργάνωση αυτής της ημερίδας και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες σας.

(ΕΦυς/ΙΚ)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα