Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
17/10/2022

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Εμπορίας Προσώπων

17-10-2022 18:13

Η 18η Οκτωβρίου έχει οριστεί ως η Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Εμπορίας Προσώπων, παρέχοντας ευκαιρία για ενημέρωση του κοινού για τις δυσμενείς συνέπειες, που έχει η εμπορία και εκμετάλλευση προσώπων, και της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των διάφορων φορέων που εργάζονται για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού.

Η εμπορία προσώπων απαγορεύεται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και ορίζεται από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μια ιδιαίτερα σοβαρή μορφή οργανωμένου εγκλήματος. Είναι ένα παράδειγμα σύγχρονης δουλείας, που καταστρέφει οικογένειες και ζωές. Τα θύματα, συνήθως γυναίκες, μεταφέρονται και εξαναγκάζονται σε συνθήκες εκμετάλλευσης, όπως σεξουαλική εκμετάλλευση, καταναγκαστική εργασία, επαιτεία, εγκληματικές δραστηριότητες, ακόμη και αφαίρεση οργάνων.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) η εμπορία προσώπων αποφέρει περίπου 39 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, με όλες τις δυσμενείς συνέπειες στις οικονομίες των χωρών, ενώ τα θύματα στρατολογούνται μέσω εξαπάτησης, απειλών και βίας. Υπολογίζεται, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, ότι το 2021 50 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν θύματα εμπορίας προσώπων.

Στην Κύπρο, οι πιο συνηθισμένες μορφές εμπορίας προσώπων είναι για σεξουαλική και εργασιακή εκμετάλλευση. Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της εμπορίας προσώπων αποτελεί μια από τις προτεραιότητες για το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο ενεργεί ως Εθνικός Συντονιστής κατά της εμπορίας προσώπων και της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας, στην οποία μετέχουν κρατικές υπηρεσίες και μη-κυβερνητικοί οργανισμοί, για την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας. Η εθνική νομοθεσία είναι πλήρως εναρμονισμένη με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και, μεταξύ άλλων:

- καλύπτει τα αδικήματα της εμπορίας και εκμετάλλευσης ενηλίκων και παιδιών,

- ποινικοποιεί τη ζήτηση και χρήση υπηρεσιών από θύματα εμπορίας προσώπων,

- δημιουργεί ένα προστατευτικό πλαίσιο για τα θύματα, διασφαλίζοντας, κυρίως, την πρόσβαση των θυμάτων σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχολογική στήριξη και ασφαλή διαμονή.

Παράλληλα, θα τεθεί σε υλοποίηση το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της εμπορίας προσώπων 2023-2026, το οποίο περιλαμβάνει ένα συνολικό πλαίσιο δράσεων για την αντιμετώπιση της εμπορίας προσώπων μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον και τις ιδιαιτερότητες της κυπριακής πραγματικότητας.

(ΕΦυς/ΣΧ)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα