Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
16/05/2023 11:29:45 AM

Nομοσχέδιο με τίτλο Nόμος που ρυθμίζει την ‘Iδρυση του Yφυπουργείου Mετανάστευσης και Aσύλου και συναφη θεματα
Η δημιουργία Υφυπουργείου Μετανάστευσης αποτελεί προεκλογική εξαγγελία του εκλεγέντος Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και διαχείριση της μετανάστευσης. Η δημιουργία του Υφυπουργείου, θα θέσει κάτω από ένα ενιαίο φορέα τη χάραξη και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη μετανάστευση και το άσυλο ώστε να διασφαλισθεί η καλύτερη αντιμετώπιση του φαινομένου και ταυτόχρονα η προστασία στους νομίμως δικαιούχους στο πλαίσιο των διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ΚΔ με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναμένεται ότι η δημιουργία του Υφυπουργείου θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαφόρων παραμέτρων που αφορούν τη μετανάστευση, με βάση του ακόλουθους άξονες:
(α) Αποτροπή των παράτυπων ροών και καταπολέμηση των δικτύων των διακινητών προσώπων,
(β) Επίσπευση των διαδικασιών που αφορά αιτήσεις ασύλου, ιδιαίτερα των πρόδηλα αβάσιμων,
(γ) Πάταξη της αδήλωτης εργασίας,
(δ) Βελτίωση των συνθηκών στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας,
(ε) Ένταξη των νόμιμα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών μέσα από κατάλληλα αξιοποίηση πλήρως των προσόντων/δεξιοτήτων, που παρουσιάζουν έλλειψη στην κυπριακή αγορά εργασίας,
(στ) Ενίσχυση των συνεργασιών ως Κράτος Μέλος της ΕΕ, καθώς επίσης και τη συνεργασία με τρίτες χώρες,
(ζ) Προώθηση πολιτικής για Ασυνόδευτα Ανήλικα και
(η) Εφαρμογή και υλοποίηση αποτελεσματικών διαδικασιών επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών που δεν διατηρούν το δικαίωμα παραμονής στη Δημοκρατία, καθώς και η ανάπτυξη συνεργασίας με τρίτες χώρες στον τομέα της επανεισδοχής.

Για σκοπούς ολοκλήρωσης της δημόσιας διαβούλευσης, αναρτάται και η παρούσα ανακοίνωση, μαζί με το υπό αναφορά προτεινόμενο νομοσχέδιο, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, για ενημέρωση και τη λήψη τελικών γραπτών απόψεων από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, στη διεύθυνση info@moi.gov.cy συμπληρώνοντας τον Πίνακα που επισυνάπτεται.

Η τελευταία ημέρα υποβολής απόψεων είναι 28η Μαΐου 2023.

16 Μαΐου 2023
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


Κατεβάστε το αρχείο Word Πίνακας, Παράρτημα, δημόσια διαβούλευση.docx
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Νομοσχέδιο Υφυπουργείου Μετανάστευσης Ασύλου ΤΕΛΙΚΟ.pdf

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα