Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
03/09/2020 08:18:16 AM

Απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών στην ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την διεξαγωγή ελέγχου του ΚΕΠΣε απάντηση της ανακοίνωσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην οποία γίνεται λόγος για δήθεν άρνηση του Υπουργείου Εσωτερικών να παραχωρήσει αντίγραφα φακέλων πολιτογραφηθέντων προσώπων στα πλαίσια του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζει τα ακόλουθα :

Mέ τη λήψη της επιστολής του Γενικού Ελεγκτή ημερομηνίας 24ης Αυγούστου 2020, με την οποία ζητείτο η διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου στο αρχείο πολιτογραφηθέντων, το ΥΠΕΣ απευθύνθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ζητώντας γνωμάτευση κατά πόσο πρέπει και ποιες πληροφορίες να δοθούν στον Γενικό Ελεγκτή.

Υπενθυμίζουμε ότι η σύσταση της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεσμεύει και το ΥΠΕΣ στον τρόπο διαχείρισης ευαίσθητων πληροφοριών.

Το ΥΠΕΣ επιδεικνύει απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς του κράτους. Είμαστε σίγουροι ότι ο ίδιος σεβασμός θα επιδειχθεί και από τον ίδιο τον Γενικό Ελεγκτή εν αναμονή της γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα.

Υπουργείο Εσωτερικών
01/09/2020


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα