Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
21/12/2021

Απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών στο δημοσίευμα και στην ανακοίνωση του ΑΚΕΛ σε σχέση με «Δεκαώροφο δίπλα από διατηρητέο»
21-12-2021 18:11

Αναφορικά με το σημερινό δημοσίευμα αλλά και την ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζει ότι η Διυπουργική Επιτροπή της οποίας προεδρεύει ο Υπουργός Εσωτερικών, κατόπιν της παράθεσης όλων των γεγονότων για τη συγκεκριμένη αίτηση, αποδέχθηκε ομόφωνα την ιεραρχική προσφυγή του αιτητή, κρίνοντας ότι λανθασμένα ο Δήμος Λευκωσίας δεν χορήγησε την αιτούμενη άδεια. Και αυτό γιατί είναι ο ίδιος ο Δήμος Λευκωσίας που στην προσπάθειά του να αυξήσει την πληθυσμιακή πυκνότητα με οικιστικές μονάδες στο υποβαθμισμένο Αστικό Εμπορικό Κέντρο της πρωτεύουσας προάγοντας την αειφορία, εκπόνησε το 2016 Σχέδιο Περιοχής, το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα και με το οποίο πριμοδότησε με αυξημένο συντελεστή δόμησης από 100% σε 200% και από 3 ορόφους σε 8 με ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος τα 31 μέτρα αυτές τις αναπτύξεις.

Ο αιτητής στις 15/9/2017 εξασφάλισε γραπτώς θετικές προκαταρτικές απόψεις από τον Δήμο Λευκωσίας, σύμφωνα με τις οποίες του δόθηκε σαφής τοποθέτηση για τη δυνατότητα ανέγερσης 8 ορόφων με δυνατότητα, μάλιστα, έγκρισης πρόσθετων 2 ορόφων όπως διαλαμβάνουν οι πρόνοιες του Σχεδίου περιοχής. Σύμφωνα με την πρόνοια του άρθρου 25 του εδαφίου 8 του «Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου» αυτές οι προκαταρκτικές απόψεις της Πολεοδομικής Αρχής είναι δεσμευτικές για περίοδο 1 έτους. Δεδομένου ότι ο αιτητής υπέβαλε την αίτησή του στις 23/3/2018, δηλαδή 6 μήνες μετά την εξασφάλιση των προκαταρκτικών απόψεων της Πολεοδομικής Αρχής, αυτές θεωρούνται δεσμευτικές από τον Νόμο, γεγονός το οποίο επιβεβαίωσε με γραπτή γνωμάτευσή του και ο ίδιος ο νομικός σύμβουλος του Δήμου στις 8/5/2019.

Πρόσθετα, η Διυπουργική Επιτροπή ενημερώθηκε ότι κατά την υποβολή της αίτησης για 10ώροφο κτίριο έγιναν διαβουλεύσεις με την Πολεοδομική Αρχή και ότι το κτίριο χωροθετήθηκε, καθ’ υπόδειξη του Δήμου σε απόσταση 7 μέτρων από το σύνορο ώστε να διασφαλιστεί η οπτική επαφή του γειτνιάζοντος διατηρητέου κτιρίου. Πρόσθετα ζητήθηκε από τον αιτητή η μείωση της κάλυψης από 60% σε 53% ώστε να περιοριστεί ο όγκος του κτιρίου, κάτι που επίσης έγινε.

Η Διυπουργική Επιτροπή αποφάσισε στη βάση της πιο πάνω τεκμηρίωσης λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα που τέθηκαν ενώπιόν της, σεβόμενη απόλυτα τις ευαισθησίες των Αρχών για την πολεοδομική ανάπτυξη. Την ίδια ώρα όμως και οι Αρχές, ως εκ της θέσεώς τους, οφείλουν να είναι προασπιστές των συμφερόντων των πολιτών.

Όσον δε αφορά τον υπαινιγμό του ΑΚΕΛ, ο Υπουργός Εσωτερικών διευκρινίζει ότι καμία απολύτως σχέση δεν έχει με τον επιχειρηματία ο οποίος θα αναγείρει το κτήριο, πέραν μιας απλής γνωριμίας όπως με πολλούς άλλους πολίτες.

(ΕΧ)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα