Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
11/12/2020 10:16:37 AM

Απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών στα σημερινά δημοσιεύματα της εφημερίδας «ΧΑΡΑΥΓΗ»09-12-2020 12:24

Αντί η εφημερίδα «ΧΑΡΑΥΓΗ» να απαντήσει τεκμηριωμένα για τους ανυπόστατους ισχυρισμούς ότι το Υπουργείο Εσωτερικών στοχεύει στην ευνοϊκή μεταχείριση της εταιρείας CYPRA και πολύ περισσότερο στην απάλειψη της εισήγησης για επιβολή αντισταθμιστικού τέλους, όπως η εισήγηση του Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων (ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ.), περί άλλων τυρβάζει.
Είναι ευνοιοκρατική μεταχείριση προς τη CYPRA η απόρριψη από το Υπουργείο Εσωτερικών και των πέντε πολεοδομικών αιτήσεων της εταιρείας;
Συνιστά συγκάλυψη η έκδοση διαταγμάτων κατεδάφισης των παράνομων υποστατικών ημερομηνίας 27/2/2013, 15/5/2013, 25/5/2013 και 24/3/2017;
Αντί δε άλλης απάντησης προς τους ισχυρισμούς της εφημερίδας «ΧΑΡΑΥΓΗ» για την υποτιθέμενη παρέμβαση του νυν Υπουργού Εσωτερικών προς το ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ., αλλά και τις δήθεν διαρροές εγγράφων, παραπέμπουμε στη σημερινή ανακοίνωση του ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ. με την οποία διευκρινίζεται ότι καμία επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών δεν απεστάλη για το θέμα στο ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ., ενώ καθιστά σαφές ότι η όποια ενημέρωση του ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ. προήλθε απευθείας από τον δικηγόρο της εταιρείας, ο οποίος κοινοποίησε στο ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ. τη σχετική επιστολή.
(ΕΦυσ)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα