Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
31/05/2021

Βουλευτικές Εκλογές 2021 – Εκλογή Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων (Λατίνοι)
Οι περί Θρησκευτικών Ομάδων (Εκπροσώπηση) Νόμοι του 1970 έως 2011 σε συνδυασμό με τους περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμους του 1979 έως 2021

Γνωστοποίηση ανακήρυξης εκλεγέντα αντιπροσώπου της Θρησκευτικής Ομάδας των Λατίνων, σύμφωνα με το άρθρο 8 των περί Θρησκευτικών

Ομάδων (Εκπροσώπηση) Νόμων του 1979 έως 2011, σε συνδυασμό

με το εδάφιο (1) του άρθρου 34 των περί Εκλογής Μελών της

Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμων του 1979 έως 2021


Επειδή, κατόπιν Εντάλματος Εκλογής, που εκδόθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 των περί Θρησκευτικών Ομάδων (Εκπροσώπηση) Νόμων του 1970 έως 2011, σε συνδυασμό με το εδάφιο (1) του άρθρου 18 των περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμων του 1979 έως 2021, διεξήχθηκε ψηφοφορία την Κυριακή 30 Μαΐου 2021, για την εκλογή αντιπροσώπου της Θρησκευτικής Ομάδας των Λατίνων.

Και επειδή η υποψήφια κα Μαντοβάνη Αντωνέλλα, μετά τη συγκέντρωση και κατάταξη των αποτελεσμάτων της πιο πάνω ψηφοφορίας, πήρε τις περισσότερες έγκυρες ψήφους, εκλέγεται ως αντιπρόσωπος της Θρησκευτικής Ομάδας των Λατίνων.

Γι’ αυτό, εγώ, ο Κώστας Α. Κωνσταντίνου, Έφορος Εκλογής Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων, ανακηρύσσω την κα Μαντοβάνη Αντωνέλλα, ως εκλεγέντα αντιπρόσωπο της Θρησκευτικής Ομάδας των Λατίνων και το όνομα της κας Μαντοβάνη, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 8 των περί Θρησκευτικών Ομάδων (Εκπροσώπησις) Νόμων του 1970 έως 2011, σε συνδυασμό με το εδάφιο (1) του άρθρου 34 των περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμων του 1979 έως 2021.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα