Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
14/07/2023

Ευρεία σύσκεψη με Υπουργό Εσωτερικών, Υφυπουργό Τουρισμού και Δήμαρχο Λευκωσίας για την ανάπτυξη και αναζωογόνηση της Λευκωσίας

14-07-2023 15:22

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου συγκάλεσε σήμερα ευρεία σύσκεψη στην παρουσία του Υφυπουργού Τουρισμού κ. Κώστα Κουμή και του Δήμαρχου Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη, καθώς και άλλων υπηρεσιακών, με θέμα την ανάπτυξη και αναζωογόνηση της πόλης της Λευκωσίας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, τέθηκαν επί τάπητος τα προβλήματα, τα οποία αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη της πρωτεύουσας και επιβεβαιώθηκε η βούληση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Τουρισμού για στήριξη και ενίσχυση της προσπάθειας για αναβίωση της εντός των τειχών πόλης, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους.

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος της Λευκωσίας έθεσε ως προτεραιότητα την ανάγκη προώθησης περαιτέρω δράσεων και ενεργειών αναζωογόνησης της Λευκωσίας, εστιάζοντας στην ανάδειξη της Λαϊκής Γειτονιάς και στην αναστήλωση των εγκαταλελειμμένων υποστατικών κατά μήκος της πράσινης γραμμής.

Σε ό,τι αφορά στη Λαϊκή Γειτονιά, συζητήθηκαν τρόποι αξιοποίησης και ανάδειξής της, ούτως ώστε αυτή να αποτελέσει πόλο έλξης για επισκέπτες, προάγοντας ταυτόχρονα την τοπική οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποφασίστηκε η σύσταση επιτροπής από εκπροσώπους των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου να εξετάσει την εκπόνηση ενός ολιστικού στρατηγικού πλάνου για την αξιοποίησης της Λαϊκής Γειτονιάς, ώστε αυτή να μπορεί να λειτουργεί ως πυρήνας λαϊκής παράδοσης και πολιτισμού, καθώς και τοπικών εδεσμάτων και προϊόντων.

Περαιτέρω, αναδείχθηκε το θέμα των εγκαταλελειμμένων υποδομών και η αξιοποίηση των Σχεδίων Χορηγιών που εμπίπτουν στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Αναζωογόνηση της Εντός των τειχών Λευκωσίας. Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ιωάννου ανάφερε σχετικά πως τα σχέδια αυτά, όπως το Σχέδιο Χορηγιών για τις Φοιτητικές Εστίες, το Σχέδιο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας, αλλά και το Σχέδιο Χορηγιών για φοιτητικές εστίες, τυγχάνουν αξιολόγησης και επεξεργασίας προκειμένου επαναπροκηρυχθούν σε ένα βελτιωμένο πλαίσιο, περιλαμβάνοντας προϋποθέσεις που θα ανταποκρίνονται σε μεγαλύτερο βαθμό στις ανάγκες των δικαιούχων.

Τέλος, ο Υπουργός και ο Δήμαρχος συζήτησαν για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οπόταν και ο Υπουργός επιβεβαίωσε τη στήριξη του Υπουργείου προς τον Δήμο με στόχο την επιτυχή υλοποίηση ενεργειών για τη συνένωση των υφιστάμενων τοπικών αρχών.

(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα