Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
20/09/2021 02:30:26 PM

Ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα Νόμος (104(Ι)/2017) Γνωστοποίηση / ΕπίδοσηO Έφορος Εγγραφής Σωματείων, Ιδρυμάτων, Ομοσπονδιών / Ενώσεων γνωστοποιεί την πρόθεσή του για έναρξη της διαδικασίας διάλυσης των Σωματείων και Ιδρυμάτων, τα οποία περιλαμβάνονται στον πιο κάτω πίνακα και τα οποία εκ παραδρομής δεν περιελήφθηκαν στους πίνακες οι οποίοι δημοσιεύθηκαν με την Γνωστοποιήσεις / Επιδόσεις στις 27/08/2020 και 14/12/2020.

Η εν λόγω γνωστοποίηση θεωρείται επίδοση γνωστοποίησης της έναρξης διαδικασίας διάλυσης προς το ασκούν τη διοίκηση του Σωματείου / Ιδρύματος όργανο, ανάλογα με την περίπτωση.

Τα Σωματεία και Ιδρύματα που περιλαμβάνονται στον πιο κάτω πίνακα, δύναται να υποβάλουν αίτημα ακύρωσης της συμπερίληψής τους στους πίνακες της γνωστοποίησης υποβάλλοντας όλα τα σχετικά, προς υποστήριξη του αιτήματος τους στοιχεία στον οικείο Έφορο εντός δύο μηνών.

Μετά την έλευση των 2 μηνών, ο Έφορος θα δημοσιεύσει νέα, δεύτερη γνωστοποίηση στην οποία θα προσαρτάται ο τελικός πίνακας με την επωνυμία των υπό διάλυση Σωματείων, Ιδρυμάτων, που δεν έχουν μεριμνήσει να υποβάλουν θεμελιωμένο αίτημα ακύρωσης της συμπερίληψής τους στη γνωστοποίηση.

Νοείται ότι, μετά τη δημοσίευση της δεύτερης γνωστοποίησης, ο Έφορος διαγράφει αυτοδικαίως από το Μητρώο τα Σωματεία και Ιδρύματα που καθορίζονται στη δεύτερη γνωστοποίηση και μεριμνά για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας διάλυσης ενώπιον δικαστηρίου.


Κατεβάστε το αρχείο Excel ΠΙΝΑΚΑΣ 1-3ος κατάλογος.xlsx

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα