Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
01/03/2021

Απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών στον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ αναφορικά με πολιτογραφήσεις που αφορούν στην επένδυση στη Μαρίνα Αγίας Νάπας


Το αντιπολιτευτικό μένος του Προέδρου του ΔΗΚΟ και η εμπάθεια προς το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι τον ωθούν σε λανθασμένες τοποθετήσεις.

Στη δήλωση του ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ αναφέρει ότι «ο Υπουργός Εσωτερικών παραδέχθηκε σήμερα στο 3ο Πρόγραμμα του ΡΙΚ την παρανομία (εννοώντας την πολιτογράφηση πέντε ατόμων σε σχέση με την επένδυση στην Μαρίνα Αγίας Νάπας) και ότι τα πέντε επίμαχα, όπως τα χαρακτήρισε διαβατήρια, δεν πληρούσαν τα κριτήρια αλλά το Υπουργικό Συμβούλιο τα ενέκρινε γιατί το ζήτησε το Υπουργείο Οικονομικών». Συνεχίζοντας ο κος Παπαδόπουλος αναφέρει ότι «αυτό που παρέλειψε να πει ο Υπουργός Εσωτερικών ήταν ότι το Υπουργικό Συμβούλιο είχε απωλέσει τη διακριτική ευχέρεια να εκδίδει διαβατήρια για λόγους δημοσίου συμφέροντος καθώς η Βουλή είχε ήδη ψηφίσει τους σχετικούς Κανονισμούς που απάλειψαν αυτή την ευχέρεια».

Στη βιαστική τοποθέτηση του Προέδρου του ΔΗΚΟ και στην προτροπή του προς τον Γενικό Εισαγγελέα να κινηθεί άμεσα για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών, το Υπουργείο Εσωτερικών απαντά ότι οι τελευταίες πέντε αιτήσεις που αφορούν στην επένδυση στη Μαρίνα Αγίας Νάπας και για τις οποίες γίνεται λόγος, υποβλήθηκαν τον Απρίλιο και Μάϊο του 2019. Για την εξέταση τους ακολουθήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών όλες οι καθορισμένες διαδικασίες ελέγχου και δέουσας επιμέλειας. Πρόσθετα, λήφθηκαν οι απόψεις του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με το οικονομικό σκέλος της αίτησης. Σύμφωνα με τις απόψεις του Υπουργείου Οικονομικών, παρόλο που τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονταν στις αιτήσεις δεν ικανοποιούσαν πλήρως τα τυπικά οικονομικά κριτήρια που καθόριζε η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 13.2.2019 για την κατ’

εξαίρεση πολιτογράφηση, εντούτοις δεδομένου του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος στην ανάπτυξη της οικονομίας από τη συγκεκριμένη επένδυση, διατυπώθηκε η εισήγηση να υποβληθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη τελικής απόφασης.

Η εξέταση αυτών των αιτήσεων ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στις 27 Ιουλίου 2020, δηλαδή προ της ψήφισης των Κανονισμών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων που έλαβε χώρα στις 31.7.2020 και από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 13.8.2020, δηλαδή προ της δημοσίευσης των Κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας που τοποθετείται στις 18.8.2020.

Στις 17.8.2020 διαβιβάστηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ενημέρωση για την υποβολή της πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο για την κατ' εξαίρεση πολιτογράφηση των αιτούντων και κατά την ίδια ημερομηνία διαβιβάστηκε η πρόταση προς τη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η πρόταση εγκρίθηκε στην επόμενη χρονικά συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή στις 21.8.2020.

Συνεπώς, η υποβολή και η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων έλαβε χώρα και ολοκληρώθηκε προ της ημερομηνίας δημοσίευσης των Κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, που είναι και η ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής τους.

Διερωτόμαστε εάν η υπενθύμιση του κου Παπαδόπουλου «πως οι Υπουργοί δεν έχουν ασυλία για δικές τους ποινικές ευθύνες» καλύπτει και τις δικές του ανακριβείς αναφορές για λόγους προεκλογικών σκοπιμοτήτων.


Υπουργείο Εσωτερικών
01/03/2021


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα