Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
28/01/2022 02:16:51 PM

Υπογραφή συμβολαίου από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για εγκατάσταση ανελκυστήρων και εργασίες συντήρησης στον Συνοικισμό Κόκκινες στη Λευκωσία- Τροχοδρομείται η εγκατάσταση κι άλλων ανελκυστήρων
28-01-2022 11:20

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώνει, πως σήμερα υπογράφηκε Σύμβαση μεταξύ του Τμήματος και της Εταιρείας MILONAS S&N CONSTRUCTIONS LTD για εγκατάσταση ανελκυστήρων και άλλων συναφών εργασιών σε εννέα (9) Υφιστάμενες Πολυκατοικίες στον Κυβερνητικό Οικισμό Κόκκινες στη Λευκωσία. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα€1.479.914,36 συν Φ.Π.Α. Οι σχετικές εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε περίοδο 18 μηνών.

Το έργο αυτό εμπίπτει στο "Πρόγραμμα Εγκατάστασης Ανελκυστήρων σε υφιστάμενες πολυκατοικίες Κυβερνητικών Οικισμών", το οποίο αφορά 368 περιπτώσεις παγκύπρια. Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και, μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση συνολικά 115 ανελκυστήρων σε υφιστάμενες πολυκατοικίες. Σημειώνεται, ότι ως άμεσης προτεραιότητας ιεραρχούνται οι πολυκατοικίες στις οποίες διαμένουν ηλικιωμένα άτομα ή άτομα με ειδικές κινητικές ανάγκες.

Στο επόμενο διάστημα προγραμματίζεται η υπογραφή άλλων δυο συμβολαίων για εγκατάσταση ακόμη οκτώ ανελκυστήρων, σε πολυκατοικίες των επαρχιών Λευκωσίας και Λεμεσού. Συγκεκριμένα, τέσσερις ανελκυστήρες θα εγκατασταθούν σε πολυκατοικίες στον Κυβερνητικό Οικισμό Αθαλάσσα και ένας στον Κυβερνητικό Οικισμό Άγιος Γεώργιος, της Επαρχίας Λευκωσίας, καθώς και δύο ανελκυστήρες στον Κυβερνητικό Οικισμό Μακάριος ΙΙΙ και ένας ανελκυστήρας στον Κυβερνητικό Οικισμό Άγιος Ιωάννης, της Επαρχίας Λεμεσού.

Επίσης, βρίσκονται σε διαδικασία προκήρυξης δυο διαγωνισμοί για εγκατάσταση ανελκυστήρων σε επιπλέον 13 πολυκατοικίες. Συγκεκριμένα θα αφορούν σε εγκατάσταση τριών ανελκυστήρων στον Κυβερνητικό Οικισμό Άγιοι Ανάργυροι ΙΙ και πέντε ανελκυστήρων στον Κυβερνητικό Οικισμό Άγιος Ιωάννης της Επαρχίας Λάρνακας, καθώς και πέντε ανελκυστήρων στον Κυβερνητικό Οικισμό Μακάριος ΙΙΙ στην Επαρχία της Λεμεσού.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης και η ετοιμασία μελετών για εγκατάσταση ανελκυστήρων σε άλλες 30 πολυκατοικίες σε Κυβερνητικούς Οικισμούς της Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού.

(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα