Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
13/12/2023

Παρέμβαση Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στο Διεθνές Φόρουμ για τους Πρόσφυγες, στην Γενεύη


Τις πιέσεις που δέχεται η Κύπρος τα τελευταία χρόνια με τις αυξημένες ροές μεταναστών/προσφύγων ανέδειξε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου σε παρέμβασή του σήμερα κατά τη διάρκεια των εργασιών του Διεθνούς Φόρουμ για τους Πρόσφυγες, στην Γενεύη.

Όπως σημείωσε ο κ. Ιωάννου, η Κύπρος αποτελεί το κράτος μέλος της ΕΕ με τον υψηλότερο αριθμό νέων αιτήσεων διεθνούς προστασίας κατ’ αναλογία πληθυσμού. Ο κ. Υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά πως το ποσοστό των νέων αιτητών ασύλου και των προσώπων που έλαβαν καθεστώς προστασίας στην Κύπρο φτάνει το 5% του πληθυσμού, την ίδια ώρα που στην ΕΕ ο μέσος όρος είναι 1.5%. Η μεγάλη αύξηση των αιτήσεων ασύλου, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, προκαλεί συνεπακόλουθες πιέσεις στις υποδομές και στο σύστημα υποδοχής και φιλοξενίας της χώρας.

Παρά τις αυξημένες πιέσεις, συνέχισε ο Κύπριος Υπουργός, η αποτελεσματική και επαρκής διαχείριση των προσφυγικών ροών παραμένει ψηλά στην ατζέντα πολιτικών της Κυβέρνησης. Η Κύπρος, σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, παραμένει προσηλωμένη στην εφαρμογή των δεσμεύσεών της για παροχή στήριξης και βοήθειας προς τους πρόσφυγες που φτάνουν στη χώρα. Εξήγησε πως η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ιεραρχήσει ψηλά στις προτεραιότητές της την αναβάθμιση των υποδομών και προς αυτή την κατεύθυνση, έχει προχωρήσει σε βελτίωση και επέκταση των υφιστάμενων δομών υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών και σε δημιουργία νέων.

Σε σχέση με την αναγκαιότητα προώθησης δράσεων για την ενσωμάτωση των αιτητών διεθνούς προστασίας, ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε στη νέα διαπολιτισμική στρατηγική ενσωμάτωσης που είναι υπό διαμόρφωση. Για την εκπόνηση της στρατηγικής λαμβάνονται υπόψη η παρούσα κατάσταση στη χώρα, ο αριθμός των αφίξεων και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της χώρας.

Αναφορικά με τη φιλοξενία Ουκρανών, ο Κύπριος Υπουργός επεσήμανε τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρονται και έχουν σαν στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας και την ομαλή ενσωμάτωσή τους στην κοινότητα. Αυτά τα προγράμματα και μέτρα, είπε, εφαρμόζονται πιλοτικά για τους Ουκρανούς, με σκοπό στο μέλλον να επεκταθούν για όλους τους πρόσφυγες, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ένταξή τους στην κυπριακή οικονομία και κοινωνία.

Καταληκτικά, ο κ. Ιωάννου εξήρε την ανάγκη για στενότερη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών για καλύτερη αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος, δεδομένου ότι αποτελεί θέμα με διεθνείς διαστάσεις που χρήζουν συντονισμένης δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα