Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
24/06/2021 02:06:27 PM

Ξεκίνησε το έργο «Κτίζοντας τις δομές για διαπολιτισμική ένταξη στην Κύπρο» με χρηματοδότηση της ΕΕ

24-06-2021 12:55


Το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΓΔ REFORM), σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2021, την υλοποίησης του έργου με τίτλο «Κτίζοντας τις δομές για διαπολιτισμική ένταξη στην Κύπρο», η διάρκεια του οποίου είναι δύο έτη.

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει σήμερα τον υψηλότερο αριθμό κατά κεφαλήν εισερχόμενων μεταναστών στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Δημοκρατία αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις σε ό,τι αφορά στην προσπάθειά της να διασφαλίσει την επιτυχή ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν ήδη στη χώρα, ενώ ταυτόχρονα να παρέχει τη δυνατότητα για την ένταξη και νέων μεταναστών.

Το έργο «Κτίζοντας τις δομές για διαπολιτισμική ένταξη στην Κύπρο» θα στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών 2020-2022, ενισχύοντας τη συμμετοχή των Τοπικών Αρχών, ΜΚΟ και οργανώσεων των μεταναστών στη διαδικασία της ένταξης.

Το πρόγραμμα Διαπολιτισμικές Πόλεις του Συμβουλίου της Ευρώπης προσφέρει εννοιολογικά, αναλυτικά και εργαλεία χάραξης πολιτικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ένταξης των μεταναστών, ιδίως όσον αφορά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, στην προώθηση της κοινοτικής συνοχής και στη διαχείριση της πολυμορφίας ως κεφαλαίου. Το έργο θα αξιοποιήσει τις σημαντικές θετικές αλλαγές που επήλθαν ως αποτέλεσμα του προγράμματος Διαπολιτισμικές Πόλεις στη Λεμεσό που εφαρμόζεται από το 2010, και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ενός Διαπολιτισμικού Συμβουλίου, καθώς και τη Διαπολιτισμική Στρατηγική της πόλης, η οποία εκπονήθηκε για πρώτη φορά.

Το έργο θα συμβάλει στην ένταξη των μεταναστών σε μια σειρά από τομείς όπως είναι η συμμετοχικότητα, η εκπαίδευση, η πολιτιστική και κοινωνική ζωή, ο πολεοδομικός σχεδιασμός, οι επιχειρήσεις, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η καταπολέμηση των διακρίσεων και η πολυγλωσσία.

Πέντε τοπικά δίκτυα ένταξης - με βάση τις πόλεις Αμμόχωστος (Παραλίμνι), Λάρνακα, Λεμεσός, Λευκωσία και Πάφο) - θα δημιουργηθούν και θα απαρτίζονται από εκπροσώπους από τοπικές αρχές, ΜΚΟ, δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες που ασχολούνται με θέματα πρόνοιας, απασχόλησης, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού, ασφάλειας, αστικοποίησης κ.λπ., όπως επίσης και από ομάδες και οργανώσεις μεταναστών και ιδιωτικές οργανώσεις.

Αυτά τα δίκτυα θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου, οι οποίες είναι:

• Διενέργεια επισκόπησης και αξιολόγησης των πολιτικών ένταξης και της κοινωνικής συνοχής / κοινωνικής ένταξης σε κάθε περιοχή,

• Ανάπτυξη μιας Διαπολιτισμικής Στρατηγικής που περιγράφει το όραμα, τους στόχους και τις δράσεις για τα τοπικά δίκτυα και τις κεντρικές αρχές,

• Ανάπτυξη μεθοδολογικού εργαλείου για την παρακολούθηση των τοπικών δράσεων ένταξης και ενός πρωτοτύπου εργαλείου (Social Trust Barometer) για την παρακολούθηση της συνοχής / κοινωνικής ένταξης σε τοπικές και εθνικές κοινότητες,

• Σχεδιασμός πολυεπίπεδου μηχανισμού συντονισμού για τις πολιτικές ένταξης για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το έργο «Κτίζοντας τις δομές για διαπολιτισμική ένταξη στην Κύπρο» υλοποιείται με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα