Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
30/12/2022 11:57:00 AM

Προεδρικές Εκλογές 2023 - Οι περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμοι του 1959 έως 2022

30-12-2022 11:05


Γνωστοποίηση για τον καθορισμό του χρόνου και του τόπου υποβολής

υποψηφιοτήτων και για την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας,

για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας,

σύμφωνα με το άρθρο 9(6) των πιο πάνω Νόμων


Σύμφωνα με το εδάφιο (6) του άρθρου 9 των περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμων του 1959 έως 2022, εκδίδεται η παρούσα γνωστοποίηση, μετά την έκδοση του Εντάλματος Εκλογής από τον Υπουργό Εσωτερικών προς τον Γενικό Έφορο Προεδρικής Εκλογής, για τον καθορισμό του χρόνου και του τόπου υποβολής υποψηφιοτήτων και για την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου προσώπου.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτόν από τον πιο πάνω Νόμο, με βάση το Ένταλμα Εκλογής προς το Γενικό Έφορο Προεδρικής Εκλογής, καθόρισε:

(α) Τη 5η Ιανουαρίου 2023, ως την ημέρα για την υπόδειξη των υποψηφίων, για την υποβολή των υποψηφιοτήτων.

(β) Τις ώρες μεταξύ 08.00 π.μ. και 12.00 μ., της πιο πάνω ημέρας, ως τις ώρες υπόδειξης των υποψηφίων.

(γ) Το Γραφείο του Γενικού Εφόρου Εκλογών, που θα είναι για το σκοπό αυτό στο Συνεδριακό Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, ως τον τόπο υπόδειξης των υποψηφίων, για την υποβολή των υποψηφιοτήτων.

(δ) Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023, και, σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής, την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023, ως την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, αν υποβληθούν περισσότερες από τη μία υποψηφιότητες.

((ΕΦυς/ΕΠ/ΣΧ)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα