Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
27/05/2022 01:16:35 PM

Επιδόματα για κατοίκους ορεινών και Απομακρυσμένων περιοχών- Βρετανοί Μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ Ή ΙΣΟ ΤΩΝ 600 ΜΕΤΡΩΝ

και

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40 ΧΛΜ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ανακοίνωση αναφορικά με τους Βρετανούς μόνιμους κατοίκους Κύπρου


Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι οι Βρετανοί μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου θεωρούνται δικαιούχοι των εν λόγω επιδομάτων, δικαίωμα το οποίο διασφαλίζεται από τη Συμφωνία Αποχώρησης.

Ως εκ τούτου, αποκλειστικά και μόνο για τους Βρετανούς μόνιμους κατοίκους των δικαιούχων κοινοτήτων, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις από 01.06.2022 μέχρι 30.06.2022 για το 2021 και το 2022, στο αντίστοιχο έντυπο για κάθε έτος, νοουμένου ότι πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια.

Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα για το 2021 και το 2022 από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου της κοινότητας που διαμένουν.

Επισημαίνεται ότι το 2022, υπήρξε αναθεώρηση των πινάκων των δικαιούχων κοινοτήτων με την προσθήκη νέων κοινοτήτων ή/ και την αναβάθμιση άλλων κοινοτήτων σε κατηγορία με μεγαλύτερο ποσό οικονομικής βοήθειας. Ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι κάτοικοι των νέων κοινοτήτων, που περιλαμβάνονται στους αναθεωρημένους πίνακες, θα υποβάλουν αίτηση μόνο για το 2022. Νοείται τέλος ότι οι δικαιούχοι της οικονομικής βοήθειας για το 2021, θα λάβουν και το έκτακτο εφάπαξ επίδομα που παραχωρήθηκε στους δικαιούχους κατοίκους των κοινοτήτων με υψόμετρο άνω των 600 μ. αρχές του 2022.


Κατεβάστε το αρχείο Word Ανακοίνωση για Βρετανούς.docx

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα