Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
28/07/2022

Απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε δημοσίευμα εφημερίδας με τίτλο «Υπηκοότητα παίρνουν μόνο οι απατεώνες»

28-07-2022 14:56

Επειδή όντως υπηκοότητα δεν πρέπει να παίρνουν όσοι δεν πληρούν τα προβλεπόμενα από την Νομοθεσία κριτήρια, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με τα όσα αναγράφει το εν λόγω δημοσίευμα, διευκρινίζει ότι:

Η υπό αναφορά αλλοδαπή υπέβαλε αίτηση για πολιτογράφηση στις 21/11/2017. Στο χρόνο υποβολής της αίτησης δεν συμπλήρωνε τα απαιτούμενα πέντε (5) έτη νόμιμης διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία ως σύζυγος Κύπριου πολίτη και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να εγκριθεί.

Επανήλθε με μεταγενέστερη αίτηση το 2020 θεωρώντας ότι συμπλήρωνε τα απαιτούμενα χρόνια παραμονής στη Δημοκρατία. Κατά τη εξέταση όμως της νέας αίτησης της διαπιστώθηκε ότι η αλλοδαπή διέμενε παράνομα στην Δημοκρατία μεταξύ των ετών 2012 και 2015, δηλαδή για διάστημα πέραν των τριών ετών και ως εκ τούτου ούτε και τότε συμπλήρωνε την απαιτούμενη χρονική περίοδο νόμιμης παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σημειώνεται ότι η Νομοθεσία δεν παρέχει διακριτική ευχέρεια όταν δεν πληρείται το συγκεκριμένο κριτήριο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης εισηγήθηκε στον Υπουργό την απόρριψη της συγκεκριμένης αίτησης.

Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν σχολιάζει ούτε τους χαρακτηρισμούς του συντάκτη του άρθρου, ούτε και τους πομπώδεις τίτλους του δημοσιεύματος.

(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα