Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
07/09/2021 10:14:08 AM

Απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε δημοσίευμα της εφημερίδας «ΧΑΡΑΥΓΗ»

07-09-2021 09:18


Σε συνέχεια πρόσφατου δημοσιεύματος της εφημερίδας «ΧΑΡΑΥΓΗ» με τίτλο: «Δερύνεια: Δεν βλέπει ανάγκη στέγασης φτωχών ο Υπουργός Εσωτερικών», διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι η εφημερίδα προβαίνει σε αυθαίρετα και ατεκμηρίωτα συμπεράσματα, στη βάση αποσπασματικής πληροφόρησης. Η παραπληροφόρηση και η διαστρέβλωση γεγονότων οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα ότι σκοπός είναι να πλήξει τη στεγαστική πολιτική της Κυβέρνησης.

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του άρθρου, το Υπουργείο Εσωτερικών ανέμενε ότι ο Δήμαρχος Δερύνειας, θα προέβαινε σε διευκρινιστικές διορθωτικές δηλώσεις προς αποκατάσταση όσων συνιστούν ξεκάθαρη παραποίηση της πραγματικότητας. Επομένως, προς αποκατάσταση της αλήθειας, το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει τα ακόλουθα, σε σχέση με το πιο πάνω θέμα.

Το δημοσίευμα χρησιμοποιεί αποσπασματικές πληροφορίες από απαντητική επιστολή που ο Υπουργός Εσωτερικών απέστειλε στις 27.7.2021 και στην οποία τεκμηριωμένα, δίδει απαντήσεις σε ερωτήματα που είχαν τεθεί σε προηγούμενη επιστολή του Δήμαρχου Δερύνειας.

Η σημασία την οποία η Κυβέρνηση αποδίδει στη στεγαστική πολιτική, έχει πολλές φορές δημοσιοποιηθεί. Το γεγονός δε, ότι οι πολίτες αγκάλιασαν την πιο γενναιόδωρη και στοχευμένη επιδοματική πολιτική στέγασης, από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποδεικνύεται από τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, και αποτελεί την καλύτερη απάντηση στους συντάκτες του άρθρου, οι οποίοι επιλέγουν μια μηδενιστική προσέγγιση επί του θέματος.

Το Υπουργείο έχει αποδείξει ότι στόχος της στεγαστικής πολιτικής του είναι να εγκύψει, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, στις ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας. Δημόσια ο Υπουργός έχει δηλώσει την ετοιμότητα για ακόμη περισσότερες βελτιώσεις των στεγαστικών σχεδίων, στη βάση των νέων ζητημάτων που προκύπτουν, με τις αποφάσεις που λαμβάνονται να αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πόρους του κράτους, διασφαλίζοντας το καλώς νοούμενο συμφέρον των πολιτών.

Ως εκ τούτου, οι οποίες απόψεις κατατίθενται από φορείς και πολίτες, αλλά και από Τοπικές Αρχές, όπως και του Δημάρχου Δερύνειας, στην προκειμένη περίπτωση, «καταγράφονται και θα ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο αξιολόγησης του Σχεδίου, για περαιτέρω βελτίωσή του, για σκοπούς επόμενης προκήρυξης», η οποία αναμένεται εντός του 2022, ενημερώνει σχετικά ο Υπουργός στην απαντητική του επιστολή προς τον Δήμαρχο.

Σε ό,τι αφορά στα προγράμματα του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ), ο κ. Νουρής, στη σχετική επιστολή, υπενθυμίζει τον Δήμαρχο πως αυτά καταρτίστηκαν σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές και αφού είχαν προηγηθεί συναντήσεις εκπροσώπων του Οργανισμού με αυτές, για την από κοινού ανάπτυξη τεμαχίων γης για προσιτή κατοικία και ενοίκιο.

Σε καμία περίπτωση ο Υπουργός Εσωτερικών δεν «απάντησε αρνητικά» για προγράμματα του ΚΟΑΓ, ενώ σε κανένα σημείο της επιστολής του δεν υπήρξε τοποθέτηση ότι δεν υπάρχουν πρόσθετες ανάγκες υλοποίησης έργων προσιτής στέγασης είτε στη Δερύνεια είτε στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου! Τουναντίον, ο Υπουργός στην επιστολή εξηγεί στον Δήμαρχο ότι το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε ενέργειες για τροποποίηση των πολεοδομικών κινήτρων, όπως άυξηση του ανωτάτου συντελεστή δόμησης, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για παραγωγή προσιτής κατοικίας και τη δημιουργία αγοράς προσιτού ενοικίου. Τα προγράμματα, σε παγκύπρια κλίμακα, προωθούνται σταδιακά και κατόπιν αξιολόγησης της ζήτησης/ ενδιαφέροντος, στη βάση ιεράρχησης προτεραιοτήτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους, αναφέρει ο Υπουργός, ενώ ξεκάθαρα τονίζει ότι το Υπουργείο Εσωτερικών είναι πάντοτε έτοιμο να συνεχίσει τη συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές για να εξευρεθούν οι βέλτιστες δυνατές λύσεις σε θέματα στέγασης.

Ο τρόπος που αναγράφεται το δημοσίευμα προσπαθεί να δημιουργήσει τη λανθασμένη εντύπωση ότι η επαρχία της Αμμοχώστου παραγκωνίζεται σε σχέση με τις υπόλοιπες επαρχίες. Είναι όμως αξιοσημείωτο να λεχθεί ότι, ιδιαίτερα για τον Δήμο Δερύνειας, από την ημερομηνία εφαρμογής του Στεγαστικού Σχεδίου που αφορά στις Ορεινές και Ακριτικές Περιοχές, παρελήφθησαν 91 αιτήσεις, και μέχρι σήμερα, η επιδότηση των εγκεκριμένων αιτήσεων έφτασε τα €2,2 εκατομμύρια, που αντιστοιχεί στο 18% της δαπάνης σε Παγκύπρια κλίμακα.

Ο Δήμος Δερύνειας, πέραν του υψηλού ποσοστού συμμετοχής του στο στεγαστικό πρόγραμμα, έχει επίσης επιδοτηθεί κατ’ εξαίρεση από το Υπουργείο Εσωτερικών τα τρία τελευταία χρόνια με €426,000 για επιστρώσεις δρόμων, με πρόσθετες €400,000 τον Δεκέμβριο του 2020 για βελτίωση του οδικού δικτύου που επηρεάστηκε από την κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος, ενώ ικανοποιήθηκε και ένα πάγιο αίτημα του για την προώθηση και έναρξη κατασκευής του δρόμου Δερύνειας – Σωτήρας συνολικού κόστους €13,6 εκατομμυρίων. Όλα αυτά, πέραν της ετήσιας χορηγίας του €1,05 εκατομμυρίων, αλλά και των €74,000 που λαμβάνει έναντι απώλειας εσόδων από την κατάργηση του επαγγελματικού φόρου.

Θα μπορούσε κάποιος να κρίνει ως εμπαθή την προσπάθεια κάποιων, να πείσουν με αστήρικτα και ατεκμηρίωτα επιχειρήματα πως το Υπουργείο Εσωτερικών παραγνωρίζει τις ανάγκες και τα συμφέροντα των δημοτών του Δήμου Δερύνειας.

Τονίζεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται και θα βρίσκεται πάντα δίπλα στις Τοπικές Αρχές. Παρά κάποιοι να επιλέγουν να αναλώνουν χρόνο και ενέργεια σε αβάσιμες κατηγορίες, κατακεραυνώνοντας στο πλαίσιο μικροκομματικών σκοπιμοτήτων, ας προτιμήσουν τις ρεαλιστικές και χωρίς παρωπίδες, τοποθετήσεις και διάλογο, που στόχο θα έχουν την εξεύρεση των καλύτερων δυνατών λύσεων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και της κοινωνίας ευρύτερα.


(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα