Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
26/05/2021 07:05:07 AM

Βουλευτικές Εκλογές 2021- Προϋποθέσεις για είσοδο σε εκλογικό κέντρο

25-05-2021 09:26

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών διευκρινίζει ότι στη βάση του πρωτοκόλλου του Υπουργού Υγείας, που διέπει τη διαδικασία ψηφοφορίας στα φυσικά εκλογικά κέντρα, όλο το προσωπικό που θα εργαστεί, καθώς επίσης οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, που θα εισέλθουν σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο, θα πρέπει να φέρουν μάσκα προστασίας, καθ΄ όλη τη διάρκεια που θα βρίσκονται σε αυτό. Επιπλέον θα πρέπει:

• να έχουν διενεργήσει εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, την προηγούμενη μέρα, με αρνητικό αποτέλεσμα ή

• να κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 από τη Δημοκρατία το οποίο να δεικνύει ότι έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό σχήμα και έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των εφτά (7) ημερών από την τελευταία δόση, ή

• να έχουν διαγνωστεί θετικοί/ες στην ασθένεια του COVID-19 και να μην έχει παρέλθει διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής εργαστηριακής τους διάγνωσης.

Ενημερώνει επίσης, πως οι πιο πάνω προϋποθέσεις ΔΕΝ ισχύουν για τους/τις εκλογείς, με εξαίρεση την υποχρέωση να φέρουν απαραίτητα μάσκα προστασίας προσώπου και να απολυμάνουν τα χέρια τους κατά την είσοδο τους στο εκλογικό κέντρο.

Τονίζει περαιτέρω, πως δεν θα γίνουν αποδεκτοί στο εκλογικό κέντρο εκλογείς, που θα φέρουν μάσκα προστασίας με τυπωμένο το όνομα ή το έμβλημα πολιτικού κόμματος ή συνδυασμού ή υποψηφίου, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, που να υποδηλώνει την προτίμηση του εκλογέα, προς συγκεκριμένο συνδυασμό ή υποψήφιο.


(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα