Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
30/09/2022

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών συναντήθηκε με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία

30-09-2022 15:45

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Δρ. Κώστας Κωνσταντίνου, υποδέχθηκε σήμερα την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Dubravka Šuica, αρμόδια για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας, την οποία συνόδευαν μέλη του επιτελείου της, καθώς και η Αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ανταλλαγή απόψεων και η ενημέρωση της Επιτρόπου για τη δημογραφική κατάσταση της Κύπρο και το πώς αυτή επηρεάζεται από τις τρέχουσες μεταναστευτικές ροές.

Η κ. Šuica αναφέρθηκε στις ανησυχίες της Επιτροπής, αναφορικά με τη δημογραφική κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη. Βασικός στόχος, είπε, είναι η λήψη ανάλογων μέτρων, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τους νέους της Ευρώπης να απολαμβάνουν ένα τέτοιο βιοτικό επίπεδο, το οποίο θα τους επιτρέπει να δημιουργούν τις οικογένειές τους και να κτίζουν τις ζωές τους, προς όφελος και των ιδίων και των χωρών τους. Παράλληλα, σχολίασε την ανάγκη παροχής κινήτρων προς τους νέους, αλλά και γενικότερα, προς όλους τους πολίτες της Ένωσης για συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.

Ο Δρ. Κωνσταντίνου παρουσίασε τη σημερινή εικόνα των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην Κύπρο και των προκλήσεων, που καλείται η Κύπρος να αντιμετωπίσει. Επεξήγησε, πως οι περισσότεροι πλέον παράτυποι μετανάστες φτάνουν από την Τουρκία στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου, είτε μέσω του παράνομου αεροδρομίου είτε διά θαλάσσης, και από εκεί διοχετεύονται από διακινητές στις ελεύθερες περιοχές, μέσω της Πράσινης Γραμμής, που δεν αποτελεί εξωτερικό σύνορο της Δημοκρατίας, γεγονός που καθιστά τον έλεγχο των ροών αυτών εξαιρετικά δύσκολο έργο. Σημείωσε, δε, τις προσπάθειες που καταβάλλονται, αφενός, για διαχείριση και ταχεία εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται και, αφετέρου, τις ενέργειες που προωθούνται για αύξηση των επιστροφών των προσώπων, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις παραμονής στη Δημοκρατία. Παράλληλα, δόθηκαν στοιχεία σχετικά με την τελευταία απογραφή του πληθυσμού και τα συμπεράσματα που απορρέουν, σε συσχετισμό με τη μετανάστευση.

Η Επίτροπος επέδειξε έντονο ενδιαφέρον για την κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο σε σχέση με το μεταναστευτικό, σε συσχετισμό, μάλιστα με τα στοιχεία που απορρέουν από την απογραφή του πληθυσμού. Ευχαρίστησε τον Δρ. Κωνσταντίνου για την ενημέρωση που έτυχαν και ανέφερε, πως τους έχει βοηθήσει, ώστε να διαμορφώσουν καλύτερη εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο.

(Εφυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα