Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
02/07/2020 02:14:16 PM

Πληροφορίες για την εκπομπή ήχου από κέντρα αναψυχήςΣτην νέα ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών υπάρχουν πληροφορίες σε σχέση με τον περί Κέντρων Αναψυχής (άδειες εκπομπής ήχου) Νόμο. http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/All/916E3F89AB31735FC2258598002D0A1B?OpenDocument


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα