Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
12/01/2023 10:14:34 AM

Προεδρικές Εκλογές 2023 -Διαφημιστικές υπηρεσίες σε υποψηφίους

12-01-2023 09:59

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, πως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52(6), του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, οι πρόνοιες του οποίου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στις προεδρικές εκλογές:

«Οι φορείς που προσφέρουν διαφημιστικές υπηρεσίες αποστέλλουν στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας συγκεντρωτικές καταστάσεις για τις υπηρεσίες που προσέφεραν σε κάθε υποψήφιο ή για λογαριασμό του, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.

Νοείται ότι, φορέας ο οποίος παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με τα πιο πάνω είναι ένοχος παρανόμου ενέργειας».

Ως εκ τούτου, καλούνται όλοι οι φορείς που έχουν προσφέρει ή θα προσφέρουν στη συνέχεια τέτοιες υπηρεσίες σε υποψηφίους ή και στα κόμματα που τους υποστηρίζουν, όπως ενεργήσουν σύμφωνα με την πιο πάνω διάταξη του Νόμου.

(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα