Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
20/01/2023

Εκλογές για την ανάδειξη τριπροσώπου στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου

20-01-2023 18:24

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει, ότι για σκοπούς διεξαγωγής των εκλογών ανάδειξης τριπροσώπου στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου, θα προχωρήσει στη διάθεση στοιχείων του εκλογικού καταλόγου προς τον Γενικό Έφορο Εκλογών Ιεράς Μητρόπολης Πάφου. Τα στοιχεία θα δοθούν στη βάση σχετικής γνωμάτευσης της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και γενικές αρχές που διέπουν τη σύννομη επεξεργασία, αποθήκευση, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα.

Τα στοιχεία που θα δοθούν θα αφορούν αποκλειστικά τους εγγεγραμμένους εκλογείς της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου, δε θα περιλαμβάνουν ευαίσθητα δεδομένα και θα είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διεξαγωγή των εκλογών, στη βάση του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου. Διευκρινίζεται, ότι δεν θα δοθούν στοιχεία εκτοπισθέντων εκλογέων ή εκλογέων που ανήκουν στην Τουρκική Κοινότητα ή σε Θρησκευτική Ομάδα ή που έχουν δηλωμένο στο σύστημα αρχείου πληθυσμού θρήσκευμα, άλλο από Χριστιανός Ορθόδοξος. Δεν θα δοθούν επίσης στοιχεία για κοινοτικούς εκλογείς, με εξαίρεση τους Ελλαδίτες εκλογείς. Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, τα δεδομένα που θα δοθούν, θα καταστραφούν, στη βάση της καθορισμένης διαδικασίας.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, το οποίο για οποιοδήποτε λόγο επιθυμεί, όπως τα στοιχεία του εκλογικού καταλόγου που αφορούν το άτομό του, μη διαβιβαστούν στον Γενικό Έφορο Εκλογών Ιεράς Μητρόπολης Πάφου, να αποστείλει το αίτημα του με τίτλο «Αφαίρεση από τους Εκλογικούς Καταλόγους για την ανάδειξη τριπροσώπου στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου» μέχρι και την Τετάρτη 25.01.2023, η ώρα 12.00 μ.

Τα αιτήματα θα πρέπει να διαβιβαστούν, είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου electoralroll@moi.gov.cy, είτε με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22678486, δίδοντας το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας του εκλογέα, προκειμένου να γίνει εφικτή η ταυτοποίησή του. Με την ικανοποίηση του αιτήματος, ο εκλογέας θα λαμβάνει επιβεβαιωτικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.

Διευκρινίζεται, ότι μετά το πέρας της πιο πάνω προθεσμίας, κανένα αίτημα για μη κοινοποίηση των στοιχείων, δεν θα τύχει διεκπεραίωσης.

(Εφυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα