Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
12/12/2023 03:08:00 PM

Ευρωεκλογές 2024 – Υπηρεσία ενημέρωσης για εγγραφή στον ειδικό εκλογικό κατάλογο των Ευρωεκλογών 2024 πολιτών που διαμένουν στις περιοχές όπου η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχοΤο Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει τη λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ενημέρωσης για εγγραφή στον ειδικό εκλογικό κατάλογο των Ευρωεκλογών 2024 πολιτών που διαμένουν στις περιοχές όπου η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://etv.elections.moi.gov.cy.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1Α) του άρθρου 9 του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου του 2004, στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για εκλογείς, εγγράφεται κάθε πολίτης της Δημοκρατίας που, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχει το Σύστημα Αρχείου Πληθυσμού:
1. διαμένει στις περιοχές όπου η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο,
2. έχει ήδη συμπληρώσει ή μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογής για ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του, και
3. κατέχει δελτίο ταυτότητας της Δημοκρατίας, το οποίο εκδόθηκε από το Σύστημα Αρχείου Πληθυσμού.

Η υπηρεσία, η οποία αναπτύχθηκε κατόπιν σχετικής εισήγησης του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, στόχο έχει την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις προϋποθέσεις αυτόματης εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο, ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται ενδεχομένως για επικαιροποίηση των στοιχείων τους στο Σύστημα Αρχείου Πληθυσμού. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία των οικείων Επάρχων μέχρι και τις 2 Απριλίου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες που διαμένουν στις περιοχές όπου η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, ψηφίζουν σε ειδικά εκλογικά κέντρα που λειτουργούν για τον σκοπό αυτό σε περιοχές που γειτνιάζουν με τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους εκλογείς, οι εν λόγω εκλογείς δεν κατανέμονται σε συγκεκριμένα εκλογικά κέντρα και μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε ειδικό εκλογικό κέντρο. Προς αποφυγή της διπλής ψήφου, στα κέντρα αυτά χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός εκλογικός κατάλογος.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα