Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
23/05/2023 12:18:25 PM

Χαιρετισμός του Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών, εκ μέρους του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου, στην Ημερίδα του ΡΙΚ με θέμα: «Οι αρχές της χρηστής διοίκησης και το κράτος δικαίου σε έναν δημόσιο οργανισμό»

23-05-2023 11:30


23 Μαΐου 2023, αίθουσα Τάσσος Παπαδόπουλος, ΡΙΚ


Σε μια εποχή που η ενημέρωση και η πληροφόρηση των πολιτών αποτελούν δημόσιο αγαθό, η εφαρμογή των αρχών του κράτους δικαίου και της χρηστής διοίκησης βρίσκεται διαρκώς στις προτεραιότητες τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των κυβερνήσεων των κρατών μελών, σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της πολυφωνίας των Μέσων Ενημέρωσης, τη θωράκιση της δικαιοσύνης και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Σε αυτή την προσπάθεια, τα δημόσια Μέσα Ενημέρωσης έχουν έναν πρωτεύοντα ρόλο να διαδραματίσουν στην υπεράσπιση των αξιών, που ορίζει το κράτος δικαίου, στην ενθάρρυνση της προώθησης των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, για υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της χρηστής διοίκησης στο Δημόσιο, καθώς επίσης, στην εμπέδωση ότι, σε ένα κράτος δικαίου, η κρατική εξουσία δεν μπορεί να δρα κατά το δοκούν. Υπάρχουν νομικοί και ηθικοί φραγμοί, τους οποίους όλοι μας, από όποια θέση και αν κατέχουμε, οφείλουμε να εφαρμόζουμε.

Είναι με μεγάλη ικανοποίηση που βρίσκομαι σήμερα εδώ και που τίθενται υπό συζήτηση αυτά τα σημαντικά ζητήματα, με την πρωτοβουλία του ΡΙΚ. Εκφράζω, παράλληλα, τη βεβαιότητα ότι ανοίγεται ένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ της Πολιτείας, των εκπροσώπων των Μέσων Ενημέρωσης και των πολιτών, ο οποίος είναι απολύτως απαραίτητος για έναν ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο, έτσι ώστε να γίνουν βήματα μπροστά.

Υπό αυτή την έννοια, η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να καταστεί πρότυπο σεβασμού των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του πολίτη, χωρίς τα βαρίδια του παρελθόντος.

Το κράτος δικαίου, ως βάση της κρατικής εξουσίας, εδράζεται σε τέσσερα κυρίαρχα δομικά στοιχεία: Τη διάκριση των εξουσιών, την αρχή της νομιμότητας, ως τρόπου δράσης της κρατικής εξουσίας, την κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων και, τέλος, ένα ασφαλές και δίκαιο σύστημα δικαστικής προστασίας. Το κράτος δικαίου οφείλει να τα τηρεί και, ταυτόχρονα, οι αποφάσεις του να τίθενται στην κρίση των πολιτών και των αρμόδιων πολιτειακών οργάνων.

Η ενίσχυση των αρχών της αξιοκρατίας, της ισότητας και της ορθολογιστικής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος, όσο και του σεβασμού στη διαφορετικότητα, τόσο εντός των δημόσιων οργανισμών όσο και έναντι των πολιτών, πρέπει να εμπεδωθούν στον καθημερινό μας βίο, ξεκινώντας πρώτα από τη συνείδησή μας.

Έχουν γίνει πολλά θετικά βήματα αλλά μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα. Για μας, το κράτος δικαίου δεν είναι κάτι στατικό αλλά κάτι που εξελίσσεται και βελτιώνεται, πάντοτε σε συνθήκες διαφάνειας, πλουραλισμού και σεβασμού των διαφορετικών απόψεων.

Θεωρώ πολύ σημαντικό να υπάρχει μια κοινώς αποδεκτή βάση για τον διάλογο, που ανοίγει σήμερα με την Ημερίδα του ΡΙΚ για να εξελίξουμε τη συζήτηση και τις πρακτικές μας. Μαζί, ας καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να αδράξουμε αυτή την ευκαιρία, όχι μόνο σήμερα αλλά με διάρκεια για το μέλλον.

(ΕΦυς/ΕΠ/ΕΧΡ)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα