Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
25/08/2023 11:07:55 AM

Ανακοίνωση Υπουργείου Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για έναρξη εκστρατείας που στοχεύει στην πάταξη της αδήλωτης και παράνομης εργασίας

Το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνουν ότι την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023, ξεκινά εκστρατεία στοχευμένων ελέγχων και επιθεωρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς εργασίας σε σχέση με την απασχόληση εργοδοτούμενων από τρίτες χώρες.

Συναφώς αναφέρεται ότι η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά το τρίμηνο Μάϊου – Ιουλίου 2023, έχει διενεργήσει 1525 ελέγχους, και έχουν εντοπιστεί 83 περιπτώσεις παράνομης εργοδότησης υπηκόων τρίτων χωρών.

Η εκστρατεία αποσκοπεί αφενός στην πάταξη της αδήλωτης και παράνομης εργασίας και αφετέρου στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της μεταναστευτικής πολιτικής.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντατικοποιεί περαιτέρω τους ελέγχους για την παράνομη ή/και αδήλωτη απασχόληση υπηκόων από τρίτες χώρες. Οι έλεγχοι θα διενεργούνται σε συντονισμό τόσο με το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και την Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών, όσο και με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπως είναι η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας Κύπρου.

Η έναρξη της εν λόγω εκστρατείας, στη βάση των οδηγιών του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, αποφασίστηκε σε σύσκεψη μεταξύ των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ.κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου και Γιάννη Παναγιώτου που πραγματοποιήθηκε στην παρουσία διευθυντικών στελεχών και υπηρεσιακών παραγόντων των Υπουργείων.

Στη σύσκεψη των Υπουργών, συμφωνήθηκε η ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των δύο Υπουργείων, καθώς και η βελτίωση της διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών για διεξαγωγή αφενός αποτελεσματικότερων και αμεσότερων ελέγχων και αφετέρου της διαδικασίας επιβολής ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σε εργοδότες και υπηκόους τρίτων χωρών, όπου εντοπίζονται περιπτώσεις παράνομης απασχόλησης, ενώ επίσης αποφασίστηκε όπως ανακοινώνονται κάθε μήνα τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως νομοθεσίας η εργoδότηση αλλoδαπoύ χωρίς τηv απαιτoύμεvη από τo Νόμo άδεια ή η εργoδότηση κατά παράβαση τωv όρωv άδειας εργoδότησης ή η εργoδότηση κατά παράβαση oπoιoυδήπoτε άλλoυ vόμoυ ή καvovισμoύ, συvιστά αδίκημα τιμωρoύμεvo με πoιvή φυλάκισης μέχρι 5έτη ή/και με χρηματική πoιvή μέχρι €20.000. Επιπρόσθετα, η νομοθεσία προβλέπει την επιβολή διοικητικού προστίμου μέχρι και €1.500 (το οποίο φτάνει και μέχρι €3.000 σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταγενέστερης παράβασης), καθώς και στέρηση του δικαιώματος απασχόλησης υπηκόου τρίτης χώρας σε εργοδότες που παραβιάζουν τη νομοθεσία.

Σύμφωνα επίσης με την περί Προσφύγων νομοθεσία, εργοδότης που απασχολεί αιτητή διεθνούς προστασίας κατά παράβαση του νόμου, διαπράττει ποινικό αδίκημα και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρι και 3 έτη ή/και σε χρηματική ποινή μέχρι και €8.000.

Οι παρανομούντες υπήκοοι τρίτων χωρών θα υπόκεινται στις διατάξεις που προβλέπονται από τις υπό αναφορά νομοθεσίες με κυρώσεις που θα διαλαμβάνουν μεταξύ άλλων ποινή φυλάκισης ή/και χρηματική ποινή.

Η εκστρατεία επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους τομείς/κλάδους εργασίας, αλλά και σε περιοχές που συγκεντρώνουν μεγάλους αριθμούς εργοδοτουμένων υπηκόων τρίτων χωρών και θα έχει διάρκεια δυο μηνών, οπότε και θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση για τη λήψη σχετικών αποφάσεων ως προς τις επόμενες ενέργειες.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα