Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
29/07/2020 02:25:41 PM

Δημοσιογραφική διάσκεψη Υπουργού Εσωτερικών για το νέο πλαίσιο αδειοδότησης Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020Φίλοι Δήμαρχοι,
Προέδροι Οργανωμένων φορέων,
Πολιτειακοί αξιωματούχοι,
Κυρίες και Κύριοι,

Είναι κοινό μυστικό ότι διαχρονικά η πολεοδομική και οικοδομική αδειοδότηση προκαλούσαν ταλαιπωρία στον πολίτη διαμαρτυρίες αλλά και μεμψιμοιρίες στην κατασκευαστική βιομηχανία αλλά και τους επενδυτές.

Ø Νέο Πλαίσιο Αδειοδότησης
Αιτία το γεγονός ότι σήμερα η διαδικασία αδειοδότησης σε όλα τα επίπεδα είναι εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα, είτε πρόκειται για έργο εκατομμυρίων, είτε πρόκειται για μια απλή κατοικία.
Εκπονήσαμε λοιπόν μια ολοκληρωμένη πολιτική για την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει η ανάπτυξη.

Ø Μεγάλες αναπτύξεις – Επενδυτικός Νόμος
Θυμίζω ότι τον περασμένο Φεβρουάριο καταθέσαμε στη Βουλή το Νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Επενδυτικός Νόμος» για την αδειοδότηση των μεγάλων επενδύσεων.

Των επενδύσεων εκείνων, το κόστος των οποίων, ανέρχεται σε πέραν των 25 εκατομμυρίων ευρώ. Όταν ψηφιστεί σε Νόμο το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο φιλοδοξούμε να επιτυγχάνεται η αδειοδότηση αυτών των ευεργετικών για τον τόπο επενδύσεων κατά μέγιστο σε 12 μήνες.
Μεγάλη καινοτομία αυτού του Νομοσχεδίου αποτελεί η υιοθέτηση του θεσμού του project manager ώστε να διευκολύνεται ο επενδυτής αλλά και οι αδειοδοτούσες αρχές.

Ø ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Πέραν όμως των επενδυτών και των μεγάλων επενδύσεων, για την κυβέρνηση την πιο ψηλή θέση προτεραιότητας κατέχει ο ίδιος ο απλός πολίτης, ο οποίος αποτείνεται στις αρχές για την ανέγερση της δικής του οικογενειακής κατοικίας.

Αξιολογώντας τα διάφορα είδη αιτήσεων, διαφάνηκε ότι σχεδόν το 62% των πολεοδομικών αιτήσεων αφορούν αιτήσεις για ανέγερση μέχρι διπλοκατοικίας και προφανώς αυτές οι αιτήσεις στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν αφορούν επενδυτές, αλλά απλούς ανθρώπους που θέλουν να ανεγείρουν το δικό τους σπίτι ή το σπίτι των παιδιών τους.

Γι’ αυτή λοιπόν τη μορφή αδειοδότησης ο χρόνος που κατά μέσο όρο που σήμερα απαιτείται είναι σχεδόν 18 μήνες.
Θεωρούμε την επικρατούσα διαδικασία όχι μόνο χρονοβόρα, αλλά πολύπλοκη και κυρίως αχρείαστη. Είναι αδιανόητο εν έτη 2020 η πολιτεία να ταλαιπωρεί κατ’ αυτό τον τρόπο τους πολίτες.

Αναγνωρίζοντας λοιπόν την αναγκαιότητα για εκσυγχρονισμό των διαδικασιών πολεοδομικής και οικοδομικής αδειοδότησης προχωρήσαμε στην εκπόνηση της νέας πολιτικής αδειοδότησης που αφορά την ανέγερση μέχρι δύο μονάδων κατοικίας σε εγγεγραμμένο οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο και την οποία σήμερα παρουσιάζουμε.

Πρώτα όμως επιτρέψετε να αναγνωρίσω την απόλυτη συνεργασία και συνεννόηση που είχαμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τους οποίους και θέλω να ευχαριστήσω για την εποικοδομητική τους στάση, την ΕΔΚ, το ΕΤΕΚ αλλά και τις αδειοδοτούσες αρχές του δημοσίου.,

Η νέα διαδικασία, που δημιουργεί νέα δεδομένα για τους πολίτες, εδράζεται σε μια νέα απλουστευμένη πολιτική και μεθοδολογία. Συγκεκριμένα:
· Στην απλοποίηση των προαπαιτούμενων που χρειάζεται να υποβληθούν, χωρίς όμως καμία έκπτωση στα θέματα ασφάλειας,
· Στην αποφασιστική συμμετοχή και εμπλοκή στην όλη διαδικασία των μελετητών του ιδιωτικού τομέα αλλά και
· Στη χρήση της τεχνολογίας

Ø Χρόνος έκδοσης των πολεοδομικών αδειών
Με την νέα πολιτική ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ αδειοδότησης, από την 1η Οκτωβρίου 2020 οι αιτητές θα μπορούν να υποβάλουν σε όλες τις πολεοδομικές αρχές της χώρας, δηλαδή :
· στα Επαρχιακά Γραφεία της Πολεοδομίας αλλά και
· στους 4 μεγάλους Δήμους που είναι σήμερα Πολεοδομικές αρχές, δηλαδή τους Δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες και θα εξετάζονται, θα ελέγχονται και εφόσον είναι πλήρεις θα εκδίδουν ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ εντός 20 ημερών εάν αυτές κατατεθούν σε έντυπη μορφή.

Εάν οι αιτήσεις κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή, κάτι που αυτή τη χρονική στιγμή θα μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ στα Επαρχιακά Γραφεία της Πολεοδομίας και όχι στους 4 Δήμους που δεν είναι ακόμα έτοιμοι, οι πολεοδομικές άδειες θα εκδίδονται σε 10 ΜΟΛΙΣ ΜΕΡΕΣ.

Σημειώνεται εδώ ότι ο μεγάλος όγκος αυτού του είδους των αιτήσεων εκδίδονται σήμερα από την Πολεοδομία, άρα η μεγάλη πλειοψηφία θα έχει τη δυνατότητα έκδοσης της άδειας , σε 10 και όχι σε 20 μέρες.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων σε έντυπη μορφή τέθηκε η 31η Δεκεμβρίου του 2021.

Αυτό σημαίνει ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2022 ΟΛΕΣ οι πολεοδομικές άδειες μέχρι δύο μονάδων κατοικίας θα εκδίδονται από ΟΛΕΣ τις αρχές αδειοδότησης μέσα σε 10 μέρες.

Ø Ευθύνη μελετητή
Καθοριστικής σημασίας στη διαμόρφωση αυτής της πολιτικής απετέλεσε η συναίνεση και συνεργασία των ιδιωτών μελετητών που αναλαμβάνουν την ευθύνη της αίτησης του πελάτη τους. Αυτό γίνεται πράξη με την ταυτόχρονη κατάθεση έγγραφης δήλωσης ανάληψης ευθύνης αλλά και ασφαλιστικού συμβολαίου.

Από 1η Οκτωβρίου 2020 λοιπόν τερματίζεται η χρονοβόρος διαδικασία έκδοσης των Πολεοδομικών αδειών. Τερματίζεται η ταλαιπωρία των πολιτών, η αχρείαστη γραφειοκρατία, η αδιαφάνεια και τα δικαιολογημένα μουρμουρητά.

Ø ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
Με την εξασφάλιση της πολεοδομικής άδειας ο αιτητής θα πρέπει να επανέλθει για να εξασφαλίσει και την απαραίτητη για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, άδεια οικοδομής.

Στη βάση των όσων ανέφερα προηγουμένως ο αιτητής υποβάλλει στις Οικοδομικές Αρχές την αίτηση του στη νέα απλουστευμένη της μορφή. Σημαντικά απλοποιημένη έχει καταστεί και η λίστα των τελών που θα πρέπει να καταβάλλονται.

Οι οικοδομικές αρχές στις οποίες από 1ης Οκτωβρίου 2020 μπορούν να υποβάλλονται τόσο οι οικοδομικές αιτήσεις αλλά και άδειες διαίρεσης εκεί και όπου απαιτείται είναι :

Ø Τα επαρχιακά γραφεία των επαρχιακών διοικήσεων αλλά και
Ø Το σύνολο των 30 Δήμων που λειτουργούν στις περιοχές που ελέγχονται από την Δημοκρατία μαζί με την Κοινότητα του Αγίου Τύχωνα

Εάν η κατάθεση της αίτησης είναι σε έντυπη μορφή τότε ο χρόνος έκδοσης θα είναι όπως και στην πολεοδομική άδεια: 20 μέρες.

Στις υπηρεσίες του ΥΠΕΣ όμως, δηλαδή στις επαρχιακές διοικήσεις από την 1η Οκτωβρίου οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά. Σ’ αυτή την περίπτωση η άδεια οικοδομής θα εκδίδεται σε 10 μόλις μέρες.

Θέλω να τονίσω ότι ιδιαίτερα για τις άδειες οικοδομής η επίσπευση της διαδικασίας κατέστη δυνατή με την απλούστευση των απαιτητέων εγγράφων, αλλά και την από μέρους των μελετητών ανάληψη της ευθύνης του υπολογισμού και της υποβολής των δικαιωμάτων και τελών της άδειας με τη χρήση ηλεκτρονικού εργαλείου.

Θέλω όμως με έμφαση να τονίσω: Η προσπάθεια μας για περαιτέρω απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης της άδειας οικοδομής δεν σταματά εδώ.

Το ΥΠΕΣ θα υλοποιήσει άμεσα τη δέσμευση του για ετοιμασία σχετικού Νομοσχεδίου με το οποίο θα προωθηθεί αλλαγή της μεθοδολογίας υπολογισμού των τελών της άδειας οικοδομής στηριζόμενης στα τετραγωνικά μέτρα αντί του σημερινού πολύπλοκου συστήματος.

Θα προχωρήσουμε ακόμα και στην έκδοση ενός πρόσθετου διατάγματος με το οποίο θα παραχωρούμε στα Δημοτικά Συμβούλια τη δυνατότητα, εάν το κρίνουν σκόπιμο, να αναθέτουν την εξέταση των αιτήσεων και την έκδοση των αδειών σε τριμελή Επιτροπή ώστε να επιταχύνουν τη διεκπεραίωση τους.Ø Ολοκληρωτική μετάβαση στην ηλεκτρονική έκδοση αδειών

Κυρίες και Κύριοι,
Στόχος της κυβέρνησης είναι η ταχύτατη μετάβαση στην νέα εποχή. Την εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα.

Στην περίπτωση της αδειοδότησης και παρά την εισαγωγή και της ηλεκτρονικής αποδοχής αιτήσεων σε δύο μήνες από σήμερα, την 1η Οκτωβρίου, εντούτοις ολοκληρωτικά αυτό θα εφαρμοστεί σε όλες τις αδειοδοτούσες αρχές την 1η Ιανουαρίου 2022 οπότε και τερματίζεται η κατάθεση έντυπων αιτήσεων.

Η νέα καινοτόμος και φιλόδοξη προσπάθεια μας δεν εξαγγέλλεται απλά.
Θα τυγχάνει της συνεχούς παρακολούθησης μας. Με την έναρξη της νέας διαδικασίας το ΥΠΕΣ, τα αρμόδια Τμήματα Πολεοδομίας αλλά και των Τεχνικών μας Υπηρεσιών θα αναλάβουν ρόλο παρακολούθησης της διαδικασίας ενώ τροχοδρομείται πρόγραμμα ώστε να τυγχάνουν δημοσίευσης στοιχεία και χρόνοι έκδοσης των αδειών από τις διάφορες αρχές ώστε όλοι να βρίσκονται υπό κρίση.

Θέλω επίσης να θυμήσω,, ότι η σημερινή εξαγγελία αποτελεί συνέχεια και κορύφωση των μέτρων και των πολιτικών που από τον περασμένο Φεβρουάριο τροχοδρομήσαμε στον τομέα της αδειοδότησης αλλά και της ουσιαστικής ενίσχυσης της οικοδομικής ανάπτυξης με την επέκταση σχεδίων και την προσφορά κινήτρων που ήδη συνεισφέρουν ευεργετικά στην οικονομία αλλά και στην συγκράτηση της ανεργίας.

Κυρίες και Κύριοι,
Εύλογα διερωτάται ο πολίτης. Γιατί αργήσατε τόσο πολύ ?
Ομολογώ ότι δυσκολεύομαι να απαντήσω αυτό το ερώτημα.
Απαντώ όμως ευθέως, ότι πλέον, αφήνουμε πίσω μας νοοτροπίες του παρελθόντος και προχωρούμε μπροστά.


Λάθη θα υπάρξουν. Μήπως σήμερα δεν γίνονται λάθη?
Ζητούμενο είναι τα λάθη αυτά να είναι στο πλαίσιο του αποδεκτού και του αναστρέψιμου.

Οι αρχές θα συνεχίσουν να διενεργούν ελέγχους και εκεί όπου διαπιστώνονται ουσιώδεις παραλείψεις και παρατυπίες οι αιτήσεις θα απορρίπτονται και θα ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες.

Ενδεχόμενη επανάληψη του ιδίου φαινομένου από τον ίδιο μελετητή θα επιφέρει ενημέρωση του ιδίου του ΕΤΕΚ ώστε να προωθείται η προβλεπόμενη λήψη μέτρων με βάση την επαγγελματική Νομοθεσία αλλά και την βεβαίωση επαγγελματικής ευθύνης του μελετητή.

Καταληκτικά.
Αβίαστα μπορώ να χαρακτηρίσω σταθμό για τη διαδικασία αδειοδότησης τη σημερινή μέρα και πολύ περισσότερο την 1η Οκτωβρίου 2020, όταν και θα τεθεί σε εφαρμογή.

Αυτή η μεταρρύθμιση, γιατί περί μεταρρυθμίσεως πρόκειται, δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα χωρίς την προτροπή, την ενθάρρυνση και την στήριξη του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και τη συμβολή των ανθρώπων που κάθονται σήμερα δίπλα μου. Αισθάνομαι λοιπόν την ανάγκη να ευχαριστήσω τον φίλο Πρόεδρο της ΕΔΚ για την εποικοδομητική του στάση, όπως και τον νομικό σύμβουλο της ΕΔΚ τον κο Χρηστάκη Χριστοφίδη για τις γνωματεύσεις αλλά και τις νουθεσίες του.

Τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ΕΤΕΚ τους φίλους Στέλιο Αχνιώτη και Κωνσταντίνο Κωνσταντή.

Τον Δντή του ΤΠΟ κο Κυριάκο Κούντουρο αλλά και τον επικεφαλής των Τ.Υ του ΥΠΕΣ κο Κυριάκο Κούρο.
Είναι με τη συμβολή αυτών των συνεργατών που μπορούμε πλέον να ισχυριζόμαστε ότι στον τομέα της αδειοδότησης «Αποδεικνύουμε έμπρακτα πως νοιαζόμαστε για τον απλό πολίτη και πως από σήμερα οικοδομούμε γρήγορα και ευέλικτα το αύριο, με ασφάλεια και διαφάνεια»

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Παρουσίαση Νέα Πολιτική Αδειοδότησης.pdf

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα