Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
09/06/2022 12:27:24 PM

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών συμμετείχε σε συσκέψεις για την προώθηση της νησιωτικής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, στο Στρασβούργο

09-06-2022 12:15

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών Δρ Κώστας Κωνσταντίνου, ως εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Διάσκεψη των Απομακρυσμένων και Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR), συμμετείχε στις 7 Ιουνίου, 2022, σε ειδικές συσκέψεις και σε γεύμα εργασίας, στο Στρασβούργο, με Περιφερειάρχες, μέλη κυβερνήσεων με αρμοδιότητα τη νησιωτική πολιτική, με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα Roberta Metsola, την Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής κα Elisa Ferreira, τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Younous Omarjee και άλλους Ευρωβουλευτές.

Κατά τις συσκέψεις ανταλλάχθηκαν απόψεις αναφορικά με την αναγκαιότητα διαμόρφωσης ολοκληρωμένων στρατηγικών, οι οποίες θα δώσουν στα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να υπερβούν τα εμπόδια που δημιουργεί ο νησιωτικός χαρακτήρας τους, καθώς επίσης και οι τρόποι προώθησης μιας νησιωτικής πολιτικής στην πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναδείχθηκαν οι ιδιαιτερότητες της Κύπρου, ως το πλέον απόμακρο κράτος μέλος, καθώς επίσης το κράτος με τις αναλογικά μεγαλύτερες μεταναστευτικές ροές.

Στο πλαίσιο της ίδιας επίσκεψης, ο κ. Κωνσταντίνου παρακολούθησε τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου αναφορικά με την έκθεση του Προέδρου της Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Younous Omarjee με θέμα «Νησιά και Πολιτικής Συνοχής: τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προκλήσεις». Το Ευρωκοινοβούλιο, με ψήφισμά του ενέκρινε την έκθεση, με ιστορικά ισχυρή ψηφοφορία (577 ψήφοι υπέρ, 38 εναντίον και 10 αποχή).

Με την έκθεση αυτή και το ψήφισμα του ευρωκοινοβουλίου απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα ειδικό πρόγραμμα και ένα Σύμφωνο για τα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη μείωση του κοινωνικοοικονομικού χάσματος μεταξύ ηπειρωτικών περιοχών και νησιών, προώθηση της ανάπτυξης, της βιωσιμότητας, της προσβασιμότητας, των μεταφορών, της καινοτομίας, του τουρισμού, της ψηφιακής τεχνολογίας, και της βιοποικιλότητας. Οι περιφερειακές και εξόχως απόμακρες ευρωπαϊκές νησιώτικες περιοχές έχουν πληθυσμό που υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια κατοίκους, οι οποίοι κατανέμονται σε περίπου 2.400 νησιά που ανήκουν σε 13 χώρες και αντιπροσωπεύουν το 4,6% του πληθυσμού της ΕΕ.

Η έγκριση του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την Κύπρο, ως νησιώτικη χώρα, αφού η κατάρτιση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα νησιά ενισχύει περαιτέρω την οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και εδαφική συνοχή της χώρας μας.

(ΕΚ/ΕΧΡ)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα